Tin tức, Đọc báo Online
Giới trẻ
/

Học đường

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia Hà Nội 2021
icon
Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội 2021 sẽ tiếp cận theo hướng phi truyền thống nhằm đánh giá toàn diện năng lực học sinh THPT.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị