Theo đó, Hội Khuyến học Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 281 theo 2 giai đoạn: thí điểm (2014-2015) và triển khai đại trà (2016 – 2020).

Hội Khuyến học Việt Nam đã ban hành Quyết định về thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập.

Trong quá trình thực hiện, Trung ương Hội và Hội Khuyến học địa phương đã có sơ kết hằng năm, sơ kết 3 năm và tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng xã hội học tập và Đại hội toàn quốc biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu.

Hội Khuyến học Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng các mô hình học tập như sau:

- 72,77% tổng số gia đình trong toàn quốc đạt danh hiệu gia đình học tập, vượt mức quy định 2,77%;

- 66,51% dòng họ trong toàn quốc đạt danh hiệu dòng họ học tập, vượt mức quy định 16,51%;

- 65,38% thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố trong toàn quốc đạt danh hiệu cộng đồng học tập, vượt mức quy định 5,38%;

- 85,73% cơ quan, trường học, hợp tác xã, doanh nghiệp… trên địa bàn xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu đơn vị học tập, vượt mức quy định 35,38%.

xã hội học tập,xây dựng xã hội học tập,khuyến học
Ảnh minh họa

Trong quá trình triển khai, Hội Khuyến học Việt Nam và các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng XHHT, về ý nghĩa và vai trò của các mô hình học tập thông qua Báo Khuyến học và Dân trí, website của Trung ương Hội, nội san của 63 tỉnh, thành Hội và nhiều website của các Hội địa phương.

 

Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức thành công 6 hội thảo về chủ đề trường đại học với việc học tập suốt đời (HTSĐ) của người lớn, với nhiệm vụ xây dựng hệ tài nguyên giáo dục mở và xây dựng mô hình công dân học tập.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động HTSĐ trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

Cùng với đó là hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng mô hình và hướng dẫn triển khai áp dụng mô hình thư viện phục vụ HTSĐ; xây dựng dự án trang bị xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện cho các thư viện tỉnh từ nguồn xã hội hóa.

Hay hằng năm tổ chức cuộc thi “Đại Sứ văn hóa đọc” và trao tặng “Giải thưởng phát triển văn hóa đọc” có tác động lan tỏa và khích lệ học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đọc sách và đóng góp cho việc phát triển văn hóa đọc.

Cùng với đó là phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động HTSĐ trong thư viện, nhà văn hoá, câu lạc bộ; ký kết các chương trình phối hợp và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Thực hiện đề án về xây dựng xã hội học tập, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng hủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mở rộng các phương thức đào tạo theo mô hình giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt gắn với khung trình độ quốc gia và thị trường lao động.

Ngoài ra, còn tăng cường đẩy mạnh các hình thức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, góp phần tạo điều kiện cho người lao động dễ dàng tiếp cận với giáo dục nghề nghiệp để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp khi tham gia thị trường lao động.

Huy động và gắn kết sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo, đào tạo lại cho người lao động; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng phối hợp với Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện; phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Hoàng Thanh