Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết đã trao tặng hơn 1,6 triệu suất học bổng, quà và phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và các nhà giáo khó khăn; Xây dựng 2 trường mẫu giáo, 1 cầu dân sinh; Vận động nhân dân hiến trên 80.000m2 đất để xây trường học… Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2020, Hội Khuyến học thành phố đã vận động 236,19 tỉ đồng, trao hơn 1 triệu suất học bổng, quà và phần thưởng...

Bên cạnh việc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, các cấp Hội khuyến học còn đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển các phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Xác định gia đình là nền tảng, các quận, huyện phát triển mạnh mô hình học tập như Gia đình học tập, Dòng họ học tập…

khuyến học,Cần Thơ,học sinh nghèo
Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết: “Hiện có 100% phường ở quận đã đạt Cộng đồng học tập cấp xã; có 86,18% số gia đình được công nhận Gia đình học tập…

Bên cạnh phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, TP Cần Thơ còn chú trọng công tác hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học. Trong đó, quận Ninh Kiều là một trong các địa phương nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài”.

Hội Khuyến học Cần Thơ hiện triển khai nhiều phong trào, mô hình khuyến học phát huy hiệu quả như mô hình khuyến học “1+1” và “1+n” nhằm vận động nhà hảo tâm đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 200.000 đồng/tháng/học sinh.

 

Cuối mỗi năm học, Hội Khuyến học huyện kết hợp với ban giám hiệu các trường lập danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ đó vận động các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện nhận đỡ đầu các em. Trong 5 năm qua, mô hình này lan tỏa thêm nhiều nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho 56 học sinh.

Được biết, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố phát triển vượt bậc. Thành phố hiện có 6.317 tổ chức hội, tăng gần 2.000 tổ chức so với nhiệm kỳ trước; với 334.549 hội viên, chiếm 27,4% dân số thành phố (bình quân cả nước là 22,69%).

Toàn thành phố có 235.833 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 610 Dòng họ học tập; 100% xã, phường, thị trấn Cộng đồng học tập… Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài đạt trên 236 tỉ đồng.

Từ nguồn quỹ này, thành phố đã cấp hơn 1 triệu suất học bổng, quà, phần thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; cán bộ, giáo viên hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, hội đã đưa 86 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở Nhật.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học Cần Thơ thống nhất đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, hội viên của hội được học tập, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời; phát triển mới từ 2%-5% từng mô hình học tập; 100% tổ chức hội xã, phường, thị trấn đều hoạt động khá, tốt, không còn hội yếu kém; phát triển hội viên đạt 30% tổng số dân; vận động bình quân mỗi người dân đóng góp 40.000 đồng/người/năm trở lên cho Quỹ khuyến học - khuyến tài.

Hoàng Thanh