Với riêng Việt Nam, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mang lại nhiều cơ hội đối với việc xây dựng XHHT.

Trong đó công nghệ thông tin và truyền thông, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo cơ hội đa dạng các mô hình giáo dục, tiếp cận các phương pháp và kỹ thuật hiện đại, hỗ trợ học tập, giúp người dân dễ dàng tiếp cận.

Cùng với đó là dễ dàng sử dụng và sở hữu; các nguồn tài nguyên học tập, các lớp học thông minh, các khóa học trực tuyến mở đại chúng giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận và khai thác miễn phí hoặc thu phí rất thấp thông qua các ứng dụng di động mọi lúc, mọi nơi.

Bối cảnh trên vừa mang lại những lợi thế lớn đối với việc đa dạng hóa các cơ hội học tập cho người dân đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với xây dựng XHHT trong giai đoạn tới, như: quá trình chuyển đổi số quốc gia nói chung và trong ngành Giáo dục còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa gắn liền với việc nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chưa có quy định thống nhất trong việc quản lý chất lượng và công nhận kết quả học tập của các loại hình học tập.

 
chuyển đổi số,xã hội học tập,khuyến học
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó  người dân còn thiếu những kỹ năng cần thiết (kỹ năng tự học, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tin học, kỹ năng số…) để nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc; cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, sự phát triển kinh tế - xã hội không đồng đều giữa các địa phương cũng là một rào cản cho việc chuyển đổi số trong giáo dục, xây dựng XHHT.

Đổi mới cách dạy, học và khuyến khích tự học trên cơ sở áp dụng công nghệ số, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, blockchain, trí tuệ nhân tạo, 5G…; khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số là những vấn đề đặt ra đối với giáo dục Việt Nam. Chính vì vậy, chuyển đổi số trong giáo dục phải trở thành một nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu để triển khai hiệu quả việc xây dựng XHHT trong giai đoạn mới.

Hoàng Thanh