Hội Khuyến học Đà Nẵng luôn coi công tác khuyến học, khuyến tài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và chú trọng triển khai hằng năm. Đây cũng là nguồn động viên giúp học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy thành tích học tập, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chính vì thế, Hội Khuyến học Đà Nẵng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án Hỗ trợ học bổng cho học sinh con hộ nghèo theo chuẩn Trung ương và con hộ nghèo không còn sức lao động có điều kiện học tập vươn lên bền vững.

Đà Nẵng,xã hội học tập,đơn vị học tập
Ảnh minh họa

“Đội ngũ cán bộ trong Hội khuyến học luôn tiên phong, gương mẫu trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Nhiều cán bộ đã tự nguyện hỗ trợ dài hạn 2-5 học sinh con hộ nghèo liên tục trong nhiều năm liền để giúp các em có thêm kinh phí trang trải cho việc học”, đại diện Hội Khuyến học tỉnh Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ngoài ra, các hội viên gắn bó công tác Hội khuyến học qua các thời kỳ đã có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài. Trong đó, xác định giáo dục, đào tạo là một trong những vấn đề đặc biệt được quan tâm. Theo đó, Hội Khuyến học là một trong những đơn vị có sự phối hợp, đóng vai trò lớn vào sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo của thành phố Đà Nẵng.

 

Thời gian tới Hội Khuyến học Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, đồng hành cùng ngành giáo dục trong sự nghiệp trồng người, khuyến tài, khuyến học của thành phố. Đồng thời mong thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hội Khuyến học phát triển hơn nữa.

Trên thực tế, công tác khuyến học tại  Đà Nẵng còn một số vướng mắc về vấn đề hỗ trợ kinh phí, học bổng, các điều kiện dạy và học của thầy cô và học sinh. Trong thời gian tới, các cấp cần tích cực tuyên truyền để thầy cô và học sinh hiểu, vượt qua khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cũng đã kiến nghị, việc đổi mới, điều chỉnh quy chế học tập tại trung tâm học tập cộng đồng cần cơ chế chính sách hiệu quả hơn nữa.

Mô hình công dân học tập đã được Hội Khuyến học thành phố thực hiện hiệu quả, trở thành cuộc vận động mạnh và rộng rãi. Mô hình công dân học tập được phát triển đến từng người dân, nhưng mô hình đơn vị học tập cần có biện pháp mạnh, có mệnh lệnh hành chính để hành động quyết liệt hơn, đồng thời có tiêu chí đánh giá cụ thể công dân học tập suốt đời qua internet. Nguồn tư liệu quý giá phải được chia sẻ qua số hoá, xây dựng tư liệu mở, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dễ dàng hơn.

Hoàng Thanh