Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được tính theo công thức: Đối với các ngành có tổ hợp môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm tiếng Anh *2) *3/4 + điểm ưu tiên.

ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức cho thí sinh xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến từ 13h ngày 17/9 đến 17h ngày 26/9.

Sau đây là chi tiết điểm từng ngành vào ĐH Kinh tế Quốc dân:

điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học

Học viện Chính sách & Phát triển thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học
Điểm chuẩn Học viện Chính sách & Phát triển.

Thời gian tổ chức xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến vào Học viện Chính sách & Phát triển từ 0h00 ngày 17/9/2021 đến 24h00 ngày 24/9/2021.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế cao nhất là ngành Y khoa với 27,25 điểm. Tiếp đó là Răng - Hàm - Mặt lấy 26,85 điểm, Y học cổ truyền, Dược học lấy 24,9 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng với 16 điểm. 

Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Huế 2021:

 
điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học

Điểm chuẩn tất cả các trường và khoa trực thuộc của ĐH Huế cụ thể như sau:

điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học
điểm chuẩn đại học,điểm chuẩn,điểm xét tuyển đại học

Hoàng Thanh