Học bổng sau đại học tại Đại học Quốc gia TP.HCM do Tập đoàn NovaLand và Ngân hàng Vietcombank tài trợ với tổng kinh phí là 1,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết đề án học bổng sau đại học được Đại học Quốc gia TP.HCM phê duyệt từ năm 2018, trao cho học viên và nghiên cứu sinh có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc tại các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Mỗi suất học bổng cho nghiên cứu sinh là 75 triệu đồng và học viên cao học là 25 triệu đồng. Những suất học bổng sau đại học nhằm khuyến khích nghiên cứu sinh và học viên sử dụng toàn thời gian cho việc học tập, nghiên cứu khoa tạo ra công trình nghiên cứu có chất lượng để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học và nâng cao vị thế của Đại học Quốc gia TP.HCM và các cơ sở đào tạo”, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh.

 
học bổng,trao học bổng cho sinh viên,ĐH quốc gia Tp.HCM
Lễ trao học bổng cho nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Được biết, để đáp ứng điều kiện nhận học bổng, học viên, nghiên cứu sinh phải đảm bảo 1 trong các yếu tố sau: có tối thiểu 1 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus; đã công bố tối thiểu 2 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; 2 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu.

Hoàng Thanh