Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam cho biết luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội, luôn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội.

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh Hà Nam có: 109/109 Hội Khuyến học cơ sở xã, phường, thị trấn, 894 Chi Hội Khuyến học, 2.218 Ban Khuyến học, 283.750 hội viên, đạt tỷ lệ 33,93% so với tổng số dân trong tỉnh; số Đảng viên là hội viên chiếm 90,33% tổng số Đảng viên (37.774/41.817).

Hiện toàn tỉnh có 75% gia đình được công nhận gia đình học tập, 63% dòng họ học tập, 94% cộng đồng học tập và 98% đơn vị học tập. Riêng cộng đồng học tập cấp xã đạt 100%, vượt chỉ tiêu của Chính phủ và của tỉnh.

Năm 2021, Quỹ khuyến học của các cấp Hội trong tỉnh Hà Nam đã vận động được 57 tỷ 428 triệu đồng (trong đó Tỉnh Hội vận động được trên 4,5 tỷ đồng), bình quân tiền quỹ đạt 68.673 đồng/người dân. Các Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố đã tặng học bổng, quà, khen thưởng học sinh, sinh viên, giáo viên tổng số 74.733 suất, với số tiền 15 tỷ 568 triệu đồng.

Hưởng ứng tích cực Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào “Máy tính cho em” do Hội Khuyến học Việt Nam phát động; tính đến ngày 19/11/2021 toàn tỉnh đã được trao tặng 1.282 máy tính các loại với tổng số tiền 3.538.500.000 đồng.

Như vậy, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác khuyến học năm 2021, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ cho 3 tập thể (Hội Khuyến học tỉnh và 02 Hội Khuyến học huyện, thị xã) ; tặng bằng khen cho 17 tập thể, 18 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương cho 40 cá nhân và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2022 Hội Khuyến học Hà Nam tập trung vào một số nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 và xây dựng mô hình “Công dân học tập”.

Cùng với đó là phối hợp với ngành giáo dục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, tổ chức tốt “Tuần lễ học tập suốt đời”; Tích cực vận động phát triển Quỹ khuyến học ở các cấp Hội...

khuyến học,Hà Nam,gia đình học tập
Ảnh minh họa

Ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khẳng định: Những đóng góp thiết thực, ý nghĩa và bền vững của Hội khuyến học các cấp trong việc hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động dạy và học đã góp phần cùng ngành giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đưa Hà Nam trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về giáo dục đào tạo.

 

Để công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng phát huy tác dụng tích cực trong đời sống cộng động, ông Dưỡng đề nghị các cấp hội khuyến học trong tỉnh cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Song song với đó là làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội nghề nghiệp,  huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Nâng cao chất lượng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, hiếu học, đưa công tác khuyến học, khuyến tài thực sự trở thành nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh trong thời kỳ hội nhập.

Tiếp tục huy động các nguồn lực, xây dựng, phát triển, quản lý hiệu quả Quỹ khuyến học ở các cấp Hội để hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, có thêm cơ hội, điều kiện để học tập, đến trường.

Tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương, cơ sở; quan tâm, chăm lo tốt hơn cho đội ngũ cán bộ Hội.

Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam thì cho rằng thời gian tới Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam cần tập trung triển khai, thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 -2030” và Đề án  “Xây dựng mô hình Công dân học tập”.

Muốn vậy, các cấp Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để tập trung nguồn lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài của địa phương.

Cùng với đó là thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương về giáo dục và khuyến học; cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Trung ương Hội, các cơ quan thông tin - truyền thông để tuyên truyền, quảng bá hoạt động của Hội, thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến học.

Một điểm cần chú ý công tác tổ chức Hội, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác khuyến học, tiếp tục phát triển tổ chức Hội trong các cơ quan, đơn vị; quan tâm hơn đến hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai, thực hiện các Đề án Chính phủ giao cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Hoàng Thanh