Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội về đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020” thì suốt thời gian qua, địa phương này đã chỉ đạo các sở, ngành biên soạn tài liệu học tập cho mọi tầng lớp nhân dân về các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành. Tài liệu học tập được cung cấp đầy đủ cho người học tại các cơ sở giáo dục, phần lớn thông qua các trung tâm học tập cộng đồng.

Ngoài ra, với mục đích thúc đẩy văn hóa đọc, hằng năm, UBND TP. Hà Nội đều tổ chức các hoạt động về phát triển văn hóa đọc như: Tổ chức Hội sách Hà Nội; gian hàng trưng bày, giới thiệu sách, ấn phẩm để giới thiệu đến các độc giả trong và ngoài nước về Hà Nội, đất nước và con người Việt Nam.

khuyến học,Hà Nội,xã hội học tập
Hà Nội tổ chức ngày hội đọc sách hằng năm

Ngoài ra, Hà Nội còn rất chú trọng đối với công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Theo đó, thành phố chỉ đạo các quận, huyện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho người lao động dưới nhiều hình thức; xây dựng các giải pháp nhằm thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực xã hội, phục vụ thiết thực cho công tác bồi dưỡng.

Tính đến thời điểm hiện nay, 100% cán bộ công chức, viên chức từ tỉnh đến huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2020 của đề án xây dựng xã hội học tập.

Hoàng Thanh