Dư luận đang đặc biệt chú ý tới chính sách đãi ngộ cho giáo viên giỏi tại Bắc Ninh. Theo đó, bắt đầu từ tháng 8/2021, giáo viên dạy các môn chuyên tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hỗ trợ 18 lần mức lương cơ sở/người/năm (hơn 26,8 triệu đồng); giáo viên các môn không chuyên được hỗ trợ 9 lần mức lương cơ sở/người/năm (khoảng 13,4 triệu đồng).

Đặc biệt, giáo viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ nếu được tuyển chọn dạy tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh sẽ nhận được hỗ trợ lớn.

Cụ thể, mức hỗ trợ với giáo viên có học hàm giáo sư là 200 triệu đồng (nam), 220 triệu đồng (nữ). Nếu có học hàm phó giáo sư, giáo viên nam được hỗ trợ 140 triệu đồng, nữ là 160 triệu đồng. Nếu có học vị tiến sĩ, giáo viên nam được hỗ trợ 100 triệu đồng và nữ là 120 triệu đồng.

Giáo viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ở ngoài tỉnh Bắc Ninh được tiếp nhận giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh nếu có cam kết lâu dài (ít nhất 10 năm) sẽ được hỗ trợ 1 tỷ đồng mua nhà.

Với những hỗ trợ này, Bắc Ninh là một trong những địa phương đưa ra chính sách đãi ngộ tốt nhất hiện nay với đội ngũ giáo viên giỏi.

 
THPT Chuyên Bắc Ninh,tiến sĩ,giáo sư,công tác
Trường THPT Chuyên Bắc Ninh

Được biết, việc hỗ trợ kinh phí cho giáo viên giỏi mua nhà nếu cam kết giảng dạy lâu dài tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh được thực hiện theo quyết định của HĐND tỉnh Bắc Ninh, ngân sách hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh chứ không phải của trường.

Nhiều người đánh giá việc hỗ trợ những giáo viên sau khi đi học lên trình độ tiến sĩ, được phong giáo sư về cống hiến cho nền giáo dục của tỉnh cho thấy cách thu hút nhân tài rất thiết thực của Bắc Ninh.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX tại Kỳ họp thứ hai diễn ra vào giữa tháng 7-2021, học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh cuối học kỳ được đánh giá học lực giỏi, hạnh kiểm tốt được hỗ trợ mức học bổng hằng tháng bằng 100% mức lương cơ sở và 8 trường THCS trọng điểm bằng 40% mức lương cơ sở; thời gian được hưởng 9 tháng/năm.

Hoàng Thanh