Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh cho biết 5 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền với trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, đề án “Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” đã được Hội Khuyến học tỉnh chủ động triển khai khẩn trương, nghiêm túc với lộ trình thích hợp. Đến năm 2020, toàn tỉnh đã có 71% số gia đình, 62% số dòng họ, 82% số cộng đồng và 83% số đơn vị học tập.

Quảng Ninh,khuyến học,khuyến tài
Vận động quyên góp, ủng hộ chương trình 'Máy tính cho em'

Công tác xây dựng Quỹ Khuyến học và phong trào “Ba đỡ đầu” của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh ngày càng được triển khai thực hiện thường xuyên, linh hoạt. Trong 5 năm, hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 10.500 lượt học sinh nghèo vượt khó, trên 1.100 lượt học sinh khuyết tật; khen thưởng cho 4.497 học sinh giỏi phát triển tài năng trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học tỉnh xác định mục tiêu: Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phải tập trung đổi mới, sáng tạo để có những bước đột phá. Yêu cầu được đặt ra là phải tiếp tục duy trì, phát triển ở mức cao và bền vững các mô hình học tập với ba trụ cột là xây dựng "Công dân học tập", "Đơn vị học tập", "Cộng đồng học tập cấp xã", hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình huyện, thị xã, thành phố, tỉnh học tập. Sớm đưa TP Hạ Long tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” của UNESCO.

Nói về công tác khuyến học, khuyến tài tại Quảng Sinh suốt thời gian qua, đại diện Hội Khuyến học Quảng Ninh cho biết từ năm 2012, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã được tổ chức hiệu quả với nhiều chủ đề thiết thực.

Năm nay, khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, Tuần lễ đã được xây dựng với chủ đề "Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19".

 

Chủ đề này được xác định bởi trong 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn ra đã tác động không nhỏ đến công tác xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Phương pháp dạy và học truyền thống ở trường học, cộng đồng hạn chế áp dụng để phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, dịch bệnh cũng chính là phép thử về sự sáng tạo vượt khó, bền bỉ, ý chí, lòng quyết tâm, để các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân trong tỉnh tìm cách, thay đổi việc học tập cho linh hoạt, phù hợp với điều kiện mới, nhằm đảm bảo sự an toàn trong mùa dịch. Công nghệ số được xác định nền tảng hữu dụng, giúp cho nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện tại không bị gián đoạn, kể cả về lâu dài trong tương lai.

Cùng với việc tổ chức thành công Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh còn đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập, lấy học tập suốt đời làm cốt lõi. Hướng tới mục tiêu xây dựng huyện, thị xã, thành phố học tập, sớm xây dựng Quảng Ninh thành "tỉnh học tập".

Ông Hoàng Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 86% gia đình, 74% dòng họ, 94,7% cộng đồng, 93% đơn vị đăng ký phấn đấu danh hiệu học tập. Thực hiện chủ trương phổ cập tin học, ngoại ngữ trong nhân dân, toàn tỉnh đã có hơn 37.000 người đăng ký học ngoại ngữ, trên 39.000 người đăng ký phấn đấu học tin học. Toàn tỉnh cũng có 1.377 học sinh, sinh viên được đỡ đầu, qua đó giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Đặc biệt, trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh hco biết sẽ cố gắng hết sức mình để làm thế nào thay đổi phương pháp học, phương pháp dạy cho người lớn, cho người già và cả trẻ em nữa, góp phần cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm sao có thể học ở mọi nơi, mọi lúc chỗ nào cũng học được. Có như vậy đất nước ta mới có thể phát triển được, nếu không chúng ta sẽ không đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Chắc chắn, với những hoạt động mang tính đột phá, phong trào khuyến học, khuyến tài sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc, phấn đấu mỗi người dân Quảng Ninh là một tấm gương hiếu học, để cả tỉnh trở thành gương mẫu của việc tự học.

Hoàng Thanh