Dạng điền từ trong bài đọc hiểu thường là dạng bài chiếm nhiều câu nhất trong đề thi vào 10 môn Tiếng Anh.

Những hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Anh Thư - Giáo viên môn Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI sau đây sẽ giúp học sinh dễ dàng xử lí dạng bài này. 

 
cách làm đề thi vào 10 tiếng Anh

Chúc các em học sinh làm tốt đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh!

Hoàng Thanh