Tại hội nghị chuyên đề về Công tác thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng, hiện nay công tác khuyến học, khuyến tài chủ yếu là tự nguyện trong dân, nhiều Quỹ khuyến học dòng họ, gia đình, rồi Quỹ học bổng tự phát của cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… tuy đã góp phần đáng kể vào sự phát triển giáo dục, đào tạo của đất nước nhưng cần phải có một phong trào bài bản của cả hệ thống để chúng ta có thể tập hợp sức mạnh các nguồn lực này góp phần làm tốt hơn nữa công tác khuyến học.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng tình cho rằng cần sớm phát động rộng rãi phong trào về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhưng cần phải có tiêu chí cụ thể về cơ chế, nguồn lực và công tác tuyên truyền; đồng thời đề nghị phải làm rõ hơn mục đích, yêu cầu, tính cấp thiết để thấy rõ quyết tâm chính trị cao, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và của toàn xã hội. 

Về tên gọi của phong trào, theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng thì tên nên ngắn gọn và cần lấy thêm ý kiến rộng rãi về vấn đề này. Ví dụ ngày xưa Bác Hồ có nói “Diệt giặc dốt” thế là toàn dân đi học; hoặc phong trào Xây dựng nông thôn mới với 19, 21 tiêu chí, nếu để tên phong trào dài sẽ rất khó nhớ.... 

Về tổ chức thực hiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, nếu chỉ để một hoặc hai Bộ chủ trì thì không đủ “sức nặng” để phát động được cả hệ thống chính trị. Do vậy, đề nghị có thể thành lập một Ủy ban Quốc gia hoặc Ban Chỉ đạo Quốc gia do đồng chí Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Vì đây là một phong trào lớn mang tính quốc gia nên cần có thêm thời gian và lấy ý kiến rộng rãi.

khuyến học,xã hội học tập,thi đua
Ảnh minh họa

Ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoàn toàn ủng hộ việc Thủ tướng phát động phong trào thi đua trong lĩnh vực khuyến tài, khuyến học và xây dựng xã hội học tập. Tuy nhiên, cần phải thống nhất tên gọi của phong trào, nên chăng có thể lấy tên “Cả nước chung tay về một xã hội học tập”.

 

Liên quan đến khen thưởng, ông Phạm Huy Giang đề xuất không chỉ dừng lại Thủ tướng Chính phủ khen thưởng mà đề nghị cả Chủ tịch nước khen thưởng. Vì so sánh với các phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững thì cũng có các hình thức thi đua khen thưởng tặng cho các cá nhân, tập thể khi tham gia có hiệu quả trong phong trào dựa trên cơ sở tiêu chí chuẩn đề ra.

Thời gian tới, nên chăng Bộ GD&ĐT cần xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, nhất là các bộ ngành sẽ phối hợp để hoàn thiện Tờ trình kèm theo Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng tình cần có một phong trào thi đua trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mang tầm cỡ quốc gia. Thời gian qua, hiện đang thiếu một cơ chế, phương thức phối hợp tổng thể, đồng bộ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Khuyến học và các tổ chức thành viên trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Do đó, trong thời gian tới cần thống nhất một cơ chế, phương thức phối hợp phù hợp, đồng bộ, hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong Mặt trận về nội dung quan trọng này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tên phong trào thật ngắn gọn, vì hiện giờ có nhiều phong trào khác nhau, nếu tên dài sẽ khó nhớ, khó thực hiện. Nếu để tên phong trào “Toàn dân xây dựng xã học tập” thì chủ yếu là người dân, nên chăng có tên ngắn gọn “Cả nước chung tay xây dựng xã hội học tập”; hay phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập” hoặc “Cả nước xây dựng xã hội học tập”.

Một thực tế là hiện nay vẫn còn một số rào cản trong việc xây dựng xã hội học tập, trong đó nhận thức về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong các cấp ủy, chính quyền, cơ sở, đơn vị từ trung ương đến địa phương còn bất cập, hạn chế. Tầm quan trọng và lợi ích của tự học, học thường xuyên, học tập suốt đời chưa được các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng và cá nhân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ.

Từ đó, có thể nhận thấy, đã đến lúc phải có một phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trên bình diện cả nước, thúc đẩy học suốt đời trong nhân dân. Như vậy, việc Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua toàn dân học tập suốt đời để xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập vào thời điểm hiện nay là rất cần thiết và phù hợp.

Hoàng Thanh