Theo thống kê của Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình toàn tỉnh phát triển mới được 25 chi hội trường THPT, TTDGDN-GDTX, 32 Ban khuyến học dòng họ, cơ quan, đơn vị; phát triển 4.899 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội khuyến học tỉnh lên 313.165 hội viên.

Số gia đình được công nhận gia đình học tập hơn 236 nghìn người, số dòng họ được công nhận dòng họ học tập hơn 2.000 dòng họ; số cộng đồng được công nhận là cộng đồng học tập hơn 1.600 cộng đồng; số đơn vị được công nhận đơn vị học tập là 861/863.

Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình đã chú trọng công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học, tính đến hết 12/2020 tổng các nguồn quỹ khuyến học trong toàn tỉnh có hơn 103 tỷ đồng, tính bình quân quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt 110.000 đồng/người.

Quỹ Khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh đã tổ chức phát thưởng cho 277 HS giỏi, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Hội khuyến học tỉnh đã tích cực vận động, đa dạng các nguồn quỹ với sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trao hàng ngàn suất học bổng cho HS nghèo vượt khó trong tỉnh.

khuyến học,xã hội học tập,Ninh Bình
(ảnh minh họa)

Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh cũng phối hợp với nhiều sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phát động phong trào khuyến học, khuyến tài, tạo ra phong trào thi đua học tập rộng khắp.

 

Năm 2021, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển hội viên, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hiện có.

Đẩy mạnh xây dựng các quỹ khuyến học tại các địa phương, đa dạng các hình thức vận động quỹ, mở rộng việc trao học bổng cho HS, SV nghèo học giỏi, khen thưởng người lớn tự học thành tài, có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm hữu ích trong khoa học kỹ thuật có tính ứng dụng rộng rãi;

Đặc biệt sẽ đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Đồng thời, các cấp Hội tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường củng cố, phát triển nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và hội viên, nhất là vận động thành lập Ban khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang…

Phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các kế hoạch, chỉ thị, quyết định, kết luận về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Mùa xuân khuyến học", "Tháng tám khuyến học", tích cực vận động xây dựng, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài để phát thưởng và trao học bổng cho học sinh, sinh viên. 

Chi hội Khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học cơ sở trên địa bàn Ninh Bình hiện nay gồm 2.192 chi hội, trong đó chi hội khu dân cư là 1.738, chi hội các trường Mầm non, Tiểu học, THCS là 454, có 2.543 Ban Khuyến học, trong đó Ban khuyến học dòng họ là 2.169, Ban khuyến học cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang là 263, Ban khuyến học khác là 111. 

Tổng số hội viên toàn tỉnh là 308.260 hội viên, chiếm 31,8% dân số toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, thành lập mới được 25 chi hội khuyến học trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, 7 Ban khuyến học trong cơ quan, đơn vị; phát triển mới 4.149 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 312.409, chiếm 32% dân số.

Với tổ chức Hội ngày càng rộng khắp, vững mạnh, số hội viên ngày càng phát triển, Hội Khuyến học có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động các tổ chức, các lực lượng xã hội và công dân tham gia thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài. Tổ chức các hình thức giáo dục cho mọi người thông qua hệ thống giáo dục không chính quy, tạo điều kiện và cơ hội để người dân được học tập suốt đời. 

Khuyến khích người lao động có sáng kiến đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quê hương, đất nước. Hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, thưởng cho học sinh giỏi, học sinh có thành tích cao trong học tập và tu dưỡng… góp phần đắc lực vào phong trào xây dựng tỉnh Ninh Bình từng bước trở thành xã hội học tập.

Hoàng Thanh