Theo đại diện Hội khuyến học huyện Quản Bạ thì sau gần 18 năm phát triển tổ chức và hoạt động, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội.

khuyến học,xã hội học tập,Hà Giang
Phong trào khuyến học ở Hà Giang không ngừng phát triển (ảnh minh họa)

Cụ thể, công tác phát triển Hội khuyến học huyện Quản Bạ đã rộng khắp ở các xã, thị trấn. Đến nay đã có 100% xã, thị trấn, cơ quan có phong trào thi đua khuyến học với hàng chục nghìn thành viên.

 

Theo thống kê toàn huyện Quản Bạ có hàng trăm gia đình hiếu học và dòng họ khuyến học. Hiện nay Hội khuyến học của huyện quản Bạ cũng đã phối hợp mở được các lớp tập huấn về chăn nuôi gia súc, trồng cây lương thực, cây dược liệu, chế biến chè, dệt lanh; tổ chức các buổi tuyên truyền về chăm sóc sức khoẻ, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phổ biến Nghị quyết, tuyên truyền pháp luật cho thanh niên... được hàng nghìn lượt người tham gia.

Được biết, Hội Khuyến học huyện Quản Bạ đã đã kêu gọi, huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia và xây dựng quỹ hội hàng trăm triệu.

Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên quan tâm đến việc thăm hỏi, động viên các đơn vị trường học trong toàn huyện, kịp thời động viên các thầy cô giáo và học sinh, đặc biệt là đối tượng học sinh nghèo vượt khó.

Hoàng Thanh