Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ khẳng định, trong những năm qua tỉnh luôn quan tâm đến công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập với nhiều hoạt động có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

Tiêu biểu cho công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập tại Phú Thọ có thể kể tới các hoạt động, chương trình như: "Tiếp sức cho em đến trường", "Vì em hiếu học", "Chắp cánh ước mơ" - hoạt động trực tiếp tôn vinh những giáo viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên, vận động viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập; những cán bộ khuyến học, mô hình học tập tiêu biểu…

khuyến học,xã hội học tập,khuyến tài,học bổng
Phú Thọ luôn quan tâm đến công tác hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. (ảnh minh họa)
 

Công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với các cấp Hội Khuyến học của tỉnh Phú Thọ được duy trì thường xuyên, hiệu quả nhất là triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình "Công dân học tập"; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về "sự học".

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; vận động các nguồn lực hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Đồng thời Hội cũng sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của những người làm công tác khuyến học. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của Hội Khuyến học trong việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Hoàng Thanh