Theo ông Đỗ Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ  thì chuyển đổi số sẽ hỗ trợ đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất người học, giảm diễn thuyết một chiều, tăng sự tương tác và hướng tới sự tự học…

Với sự hỗ trợ của công nghệ số, người dạy sẽ hướng người học đến khả năng tự tìm tòi, khám phá, phản biện, giao lưu, kết nối tri thức. Đây chính là kỹ năng cần thiết cho người học có thể tự học và học tập suốt đời theo mục tiêu và mong muốn tự thân của người học, góp phần tạo ra xã hội học tập, tạo động lực học tập suốt đời “học để lập thân, lập nghiệp, học để phát triển và cống hiến”. 

Phú Thọ,xã hội học tập,học tập suốt đời
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập

Để triển khai Tuần lễ học tập suốt đời các cơ sở giáo dụ trên địa bàn cũng đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động như: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội về phong trào học tập suốt đời.

 

Được biết chủ đề của Tuần lễ học tập suốt đời năm nay tập trung vào các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với xây dựng thành công một xã hội học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập cho người dân phù hợp với xu thế mới.

Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khóa học trực tuyến miễn phí/ phí thấp cho trẻ em và người lớn… trong đó, lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học  và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng thông qua các phần mềm trực tuyến: Zoom, Google Meet, K12Online…; thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến… tạo điều kiện để người dân được tham gia các hoạt động học tập, góp phần đảm bảo sức khỏe tinh thần  và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do đại dịch COVID-19; khuyến khích mô hình lớp học xuyên biên giới.

Các hoạt động khuyến học tại Phú Thọ thời gian quan đã góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội học tập không chỉ dừng lại ở tuần lễ mà sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên, rộng khắp, thông qua nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả, phát động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài.

Hoàng Thanh