Chia sẻ về phong trào khuyến học ở địa phương thời gian qua, ông Hoàng Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh cho biết những năm gần đây, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phát huy tối đa khả năng sáng tạo của tổ chức Hội, tạo chuyển biến đáng kể việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

"Công tác tuyên truyền, vận động đã được tiến hành thường xuyên, liên tục dưới nhiều phương thức khác nhau. Rất nhiều tấm gương về học tập được giới thiệu rộng rãi đã truyền cảm hứng, khích lệ mọi người học tập.

Một trong những việc làm đạt kết quả cao nhất là xây dựng phong trào học tập suốt đời.Đề án “Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Chính phủ đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc với lộ trình thích hợp. TX Đông Triều, TX Quảng Yên, huyện Tiên Yên, Đầm Hà được chọn chỉ đạo điểm trước khi triển khai đại trà từ năm 2016", ông Hoàng Hồng nói.

khuyến học,xã hội học tập,Quảng Ninh
Ảnh minh họa

Được biết sau chỉ đạo điểm, Hội Khuyến học đã rút kinh nghiệm để triển khai đại trà. Sau 5 năm thực hiện, kết quả năm sau cao hơn năm trước. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 71,4% số gia đình, 62,2% số dòng họ, 81,6% số cộng đồng, 82,9% số đơn vị học tập; vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Kết quả đó góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo nền tảng xã hội để phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, là tiền đề thúc đẩy tiến trình xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh những năm tiếp theo.

Bên cạnh quỹ khuyến học do Hội quản lý còn nhiều mô hình khác như quỹ khuyến học khu dân cư, quỹ khuyến học dòng họ, quỹ khuyến học cơ quan, quỹ khuyến học trường học, quỹ khuyến học đơn vị, một số nơi đã có quỹ khuyến học gia đình. Nguồn quỹ hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên vượt khó học tốt, học sinh khuyết tật vươn lên.

Nhờ thực hiện phương thức đa dạng hóa, nguồn quỹ khuyến học được duy trì và tăng lên hàng năm, cả trong những lúc khó khăn. Đến cuối năm 2020, tổng số quỹ khuyến học trên địa bàn tỉnh có 70.240.111.000 đồng, vượt mục tiêu 70 tỷ đồng.

 

Trong 5 năm (2016 - 2020), hội khuyến học các cấp đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 10.516 lượt học sinh nghèo vượt khó, 1.092 lượt học sinh khuyết tật, khen thưởng 4.497 học sinh giỏi phát triển tài năng. Nhờ có sự giúp đỡ này không có em nào phải bỏ học, các học sinh giỏi được ghi nhận, động viên. Điều quan trọng là thông qua phong trào này, xã hội biết đến và quan tâm nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc.

Công tác xây dựng, quản lý quỹ khuyến học thời gian qua đã có nhiều cách làm hay, như việc khuyến học đã được đưa vào quy ước, hương ước của thôn, làng, dòng họ...

Về công tác thi đua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được thực hiện bài bản, có đăng ký phấn đấu với mục tiêu cụ thể hàng năm; có sơ kết, tổng kết, đánh giá công bằng, minh bạch, thực sự là động lực thúc đẩy phong trào.

Chủ trương của Hội Khuyến học tỉnh quảng Ninh là chia khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố thành hai vùng là đô thị và miền núi, hải đảo đã đem lại sự công bằng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng nơi, đã tạo điều kiện để các đơn vị phấn đấu.

"Đạt được kết quả nêu trên là do cộng đồng xã hội tham gia hưởng ứng tích cực thể hiện rõ nhất trong xây dựng các mô hình học tập, xây dựng quỹ khuyến học. Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành trợ giúp. Đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức và nhân dân đối với xã hội học tập.

Nhờ đời sống kinh tế được nâng cao và nhận thức thay đổi nên vấn đề trường công trường tư đã bình đẳng hơn trước rất nhiều. Ý thức học tập của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Học tập trở thành động lực cho nhiều người, nhiều gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo, là cơ sở quan trọng phát triển kinh tế - xã hội", ông Hoàng Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Hoàng Thanh