Báo cáo về nỗ lực hoạt động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em đã được quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Việc này thể hiện cụ thể qua số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách được ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ em.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều biện pháp, nhiều hành động cụ thể để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, như: phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 1.6.2021 phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”;

Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhân Tháng hành động vì trẻ em cho đội ngũ cán bộ, cha, mẹ và trẻ em nòng cốt; Trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP ngày 30.12.2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, trong đó có nội dung xử phạt hành chính về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng…

trẻ em,không gian mạng
Ảnh minh họa
 

Thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Bộ quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và Cẩm nang số về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xử lý kịp thời, quyết liệt đối với các hành vi vi phạm, các thông tin xấu, độc trên các mạng xã hội và kiên quyết yêu cầu những đơn vị này gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Để làm tốt công tác bảo vệ trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cùng với trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chúng ta còn phải tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ trẻ an toàn trên không gian mạng.

Cùng với đó là giải quyết các vấn đề của giới trẻ, phá bỏ các mối nguy hiểm, các hình thức xâm hại, bạo lực đối với trẻ em… Chính vì vậy, truyền thông về công tác trẻ em cần toàn diện, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo, các đại biểu cũng đã chia sẻ những hoạt động về Tháng hành động Vì trẻ em; thảo luận về thực trạng, thách thức trong công tác truyền thông để bảo vệ trẻ em, trong đó có an toàn trên mạng; nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em.

Hoàng Thanh