Theo Thông tư 22, nhằm hỗ trợ đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán, nguồn ngân sách nhà nước sẽ được chi cho các nhiệm vụ như truyền thông, thúc đẩy công bố công trình Toán học chất lượng cao.

Trong đó, ngân sách nhà nước chi cho các giải thưởng nghiên cứu xuất sắc về Toán học để nâng cao chất lượng công bố. Mức chi giải thưởng áp dụng theo mức chi đối với hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 27/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Với quy định này, mức chi cho các nghiên cứu xuất sắc về Toán cao nhất là 80 triệu đồng/giải.

khuyến học,học bổng,sinh viên
Ảnh minh họa

Thông tư cũng quy định chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên trẻ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng Toán học. Nhiệm vụ này được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, duy trì và phát triển các nhóm nghiên cứu, hướng nghiên cứu mạnh truyền thống, đồng thời hỗ trợ hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và các nhóm nghiên cứu hỗn hợp trong nước - quốc tế. Hằng năm, Bộ GD&ĐT phê duyệt kế hoạch phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và các nhóm nghiên cứu hỗn hợp trong nước - quốc tế đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực để làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí thực hiện.

Ngân sách nhà nước cũng có nhiệm vụ hỗ trợ triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán.

Theo đó, ngân sách nhà nước chi đào tạo, bồi dưỡng cho học viên, sinh viên sư phạm ngành Toán, giáo viên môn Toán cốt cán, giáo viên THPT chuyên Toán; tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho học sinh, sinh viên về các chủ đề thời sự trong Toán hiện đại nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng Toán học; bồi dưỡng giảng viên môn Toán các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Mức trần học phí của sinh viên khối ngành Toán tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 81/2021 là 2,4 triệu đồng/ tháng, tương đương số tiền học bổng nhận được của các sinh viên “xuất sắc” nhận được mỗi tháng.

 

Mặt khác, cũng sẽ cấp học bổng khuyến khích để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên ngành Toán được Hội đồng xét cấp học bổng xét chọn theo tiêu chí quy định của Bộ GD&ĐT. Mức học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành Toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định.

Ngân sách nhà nước cũng chi để xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa các chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học các khoa học về Toán cũng như khối kiến thức Toán học trong các chuyên ngành, lĩnh vực khác.

Đồng thời chi hỗ trợ kinh phí đối với nghiên cứu sinh để tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài trong lĩnh vực Toán ứng dụng và Toán công nghiệp. Nghiên cứu sinh có kết quả học tập tốt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được mời tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài trong lĩnh vực Toán ứng dụng và Toán công nghiệp được hỗ trợ chi phí đi lại và sinh hoạt phí (tối đa không quá 1 lần/năm trong thời gian đào tạo chuẩn của chương trình) theo quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/5/2022 là một tin đáng mừng cho các sinh viên, cũng như nghiên cứu sinh ngành Toán vì học bổng sẽ giúp nhiều tài năng có hoàn cảnh khó khăn chạm đến ước mơ của mình.

Em Nguyễn Thu Hà - sinh viên năm thứ nhất khoa Toán Tin (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết: "Trải qua giai đoạn dịch bệnh nhiều gia đình lâm cảnh khó khăn, lo lắng chi phí khi con vào đại học. Với những nhà phải chạy cơm từng bữa thì việc cho con học đại học có lẽ sẽ là ước mơ xa vời.

Tuy nhiên, từ tháng 5 tới các em học giỏi Toán có thể đi học đại học mà không phải lo lắng về chi phí học tập vì nếu học giỏi sẽ được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/ tháng. Điều này giúp những học sinh giỏi Toán nhưng hoàn cảnh khó khăn có thể tự tin vào đại học. 

Sinh viên ngành Toán được cấp học bổng thực sự là một “chiếc phao” đưa ra kịp lúc giúp các em hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ đại học. Do đó, em rất mừng vì sắp tới những học sinh giỏi Toán có thể tự tin, mạnh dạn phát huy năng lực và theo đuổi môn học yêu thích. Phụ huynh cũng cần ủng hộ, tạo điều kiện để con mình có cơ hội phát triển tài năng".

Được biết, mức học bổng này bằng với mức trần học phí chuyên ngành Toán ở các trường đại học. Sinh viên ngành Toán thuộc diện nhận học bổng sẽ được xét chọn theo tiêu chí của Bộ GD&ĐT.

Hoàng Thanh