Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có công văn gửi Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ II với hình thức kiểm tra trực tiếp tại lớp trước ngày 9/5/2021.

kiểm tra học kỳ,kiểm tra trực tuyến,kết thúc năm học,TP.HCM,học sinh,nghỉ học,thi cuối kỳ
TP.HCM yêu cầu các trường học kết thúc thi học kỳ trước ngày 9/5 bằng hình thức trực tiếp.

Nhà trường căn cứ vào Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi bổ sung một số Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT để áp dụng thêm các hình thức kiểm tra định kỳ (bài thực hành, dự án học tập) để thay thế giảm áp lực cho học sinh do điều chỉnh thời hạn kiểm tra đánh giá (thời hạn hoàn thành trước 15/5/2021).

Cùng với đó, đại diện các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch dạy học, xây dựng kế hoạch học trực tuyến để hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2020-2021.

Trước đó, trao đổi với PV Infonet, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) khẳng định các địa phương có thể hoàn thành chương trình năm học đúng theo khung kế hoạch thời gian năm học trước ngày 31/5.

 

Về việc kiểm tra, đánh giá, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành nói, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT có quy định về kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến.

Theo đó, kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ GD&ĐT.

“Khi tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ trực tuyến, nhà trường phải có biện pháp để đảm bảo tính chính xác, công bằng, trung thực, khách quan. Bài kiểm tra phải đúng do học sinh thực hiện, đánh giá được đúng năng lực của học sinh”, ông Thành nói.

Còn Thông tư 26/2020/TT- BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT có quy định rõ các hình thức kiểm tra đánh giá định kỳ như thực hiện bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính; bài thực hành; dự án học tập. Tùy điều kiện của các nhà trường đối với từng môn học mà Hiệu trưởng quyết định áp dụng hình thức kiểm tra đánh giá định kỳ nào phù hợp, đảm bảo khách quan, trung thực.

“Nếu kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến thì đề thi phải thiết kế phù hợp để đánh giá đúng năng lực học sinh, có biện pháp theo dõi quá trình làm bài của các em. Đối với việc kiểm tra đánh giá bằng bài thực hành, dự án học tập, học sinh phải tự trình bày báo cáo qua hình thức trực tuyến để giáo viên có thể phỏng vấn qua mạng nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Từ giờ đến thời điểm kết thúc năm học còn 4 tuần nữa. Căn cứ vào thực tiễn diễn biến của dịch, các nhà trường chủ động bố trí lịch kiểm tra đánh giá định kỳ để đảm bảo nếu học sinh có thể đến trường thì kiểm tra đánh giá tại trường là tốt nhất. Trường hợp bất khả kháng mới tổ chức bằng hình thức trực tuyến”, ông Thành cho hay.

Hoàng Thanh