Xác định thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho học sinh mà nhất là học sinh nghèo là nhiệm vụ trọng tâm nên những năm qua Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình kết nối với nhiều tổ chức, mạnh thường quân thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

Ngoài việc vận động giúp đỡ học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn về tập sách, học bổng, xe đạp, các hội đoàn thể còn phát động nhiều phong trào, mô hình thiết thực như tổ dân phòng khuyến học, dòng họ, gia đình hiếu học và phát động mô hình nuôi heo khuyến học, để giúp đỡ những học sinh nghèo vượt khó học giỏi, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của gia đình và cộng đồng chung tay chăm lo cho việc học tập của con em mình. 

học sinh nghèo,khuyến học,Thái Bình
Trao quà cho học sinh nghèo.
 

Nhờ có sự chung tay giúp đỡ kịp thời nhất là của các các mạnh thường quân, doanh nghiệp mà nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được duy trì việc học như các bạn cùng trang lứa, không có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ sự chung tay của tất cả mọi người trong việc chăm lo giúp đỡ học sinh nghèo mà hàng năm tỉnh Thái Bình có hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.

Có thể nói đây là những việc làm ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức, cá nhân, đã kịp thời chia sẻ, động viên, khích lệ các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn,cố gắng vươn lên trong học tập, góp phần xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn ngày càng vững mạng, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học tại địa phương.

Hoàng Thanh