Trước đó, tỉnh cũng thưởng 3 tỷ 645 triệu đồng cho 82 học sinh và 33 giáo viên có học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021. Nhiều khoản tiền thưởng khác được trao cho những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, thành tích đặc biệt xuất sắc.

Đến nay, Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc được các nhà tài trợ cam kết ủng hộ hơn 50 tỷ đồng, 1 số Quỹ Khuyến học cấp huyện vận động được hơn 2 tỷ đồng, tạo nguồn lực thúc đẩy phong trào học tập trong toàn tỉnh.

Năm học 2020-2021, có 82 học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Có 2 học sinh được chọn tham dự đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế ở môn toán và môn sinh học. Nhiều học sinh đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

học bổng,Vĩnh Phúc,khuyến học
Trao học bổng của Quỹ Khuyến học cho học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc
 

Thời gian qua, xác định công tác khuyến học là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác khuyến học cũng như xây dựng xã hội học tập.

Để phong trào khuyến học trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, Hội Khuyến học xã đã có nhiều hoạt động tích cực, đặc biệt là sự phối hợp giữa Hội Khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng xã.

Phát huy vai trò của hội trong công tác liên kết phối hợp với các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã, mở rộng các cuộc vận động xã hội hóa, gây quỹ khuyến học, hỗ trợ cho học sinh nghèo, khen thưởng học sinh có thành tích cao trong học tập.

Bên cạnh đó, hội còn tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động mọi tầng lớp nhân trong xã tham gia đăng ký xây dựng mô hình học tập cộng đồng.

Hoàng Thanh