Trong thời gian qua công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn Vĩnh Phúc có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi hội khuyến học luôn thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tại các hội nghị khu/tổ dân phố; các buổi sinh hoạt chi bộ, các hội, đoàn thể về xã hội học tập, mô hình học tập suốt đời.

Việc triển khai bộ tiêu chí công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhiều gia đình, trong đó, có một số gia đình được công nhận là “Gia đình học tập”.

Đến nay, đời sống của nhân dân Vĩnh Phúc tương đối ổn định, nhận thức của người dân trong chăm lo cho con em học hành được nâng lên, công tác khuyến học đi vào nền nếp.

Vĩnh Phúc,học bổng,khuyến học
Ảnh minh họa

Không chỉ thế, việc xây dựng quỹ khuyến học có nhiều thuận lợi, từ đó động viên khen thưởng kịp thời cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, góp phần thúc đẩy ý thức học tập, phấn đấu vươn lên của các cháu.

 

Cùng với công tác khuyến học, Hội Khuyến học Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức hàng chục  lớp tập huấn với với hơn 8.000 lượt người tham gia các chuyên đề về giáo dục pháp luật, chăn nuôi, trồng trọt, an toàn thực phẩm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Trung tâm học tập cộng đồng của thị trấn đã chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Thời gian qua, Hội Khuyến học Vĩnh Phúc đã tổ chức tuyên dương hàng nghìn học sinh giỏi, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Qua đó, không chỉ động viên, khích lệ học sinh, sinh viên phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập mà tại lễ tuyên dương, các em còn được chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình, góp phần lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng.

Hoàng Thanh