Bắc Giang,công nghệ số,y tế thông minh
Chuyển đổi số là cơ hội cho cán bộ y tế tại cơ sở tuyến dưới được tiếp cận, học hỏi kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ của các chuyên gia, bác sĩ tuyến đầu.

Xây dựng nền y tế thông minh

Công nghệ thông tin ngày càng chứng minh vai trò rất lớn trong mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt đối với ngành y tế, CNTT không chỉ “bà đỡ” cho quá trình cải cách hành chính trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý mà còn “đỡ đầu” cho việc triển khai và ứng dụng thành công các kỹ thuật cao trong công tác KCB như chụp cắt lớp, mổ nội soi, trong công tác giảng dạy, đào tạo, giám sát dịch bệnh, nghiên cứu phát triển thuốc…

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, ông Từ Quốc Hiệu cho biết: Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, toàn ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động, dịch vụ để hình thành nền y tế thông minh.

Việc xây dựng nền y tế thông minh gồm 3 nội dung chính là: Phòng bệnh thông minh; khám, chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; các cơ sở y tế thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại các trung tâm y tế tuyến huyện và bệnh viện tuyến tỉnh.

100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, trong đó có thiết bị di động. Cơ sở bán lẻ thuốc cập nhật dữ liệu mua, bán thuốc trên phần mềm quản lý và kết nối cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

Để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, ngay trong năm 2021 Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch số 68/KH-SYT ngày 19/5/2021 về thực hiện triển khai giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y tế tại các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 177/KH-SYT ngày 15/9/2021 của Sở Y tế về Thực hiện Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Y tế.

Chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trực thuộc Sở sử dụng chữ ký số cá nhân trên phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc khi thực hiện gửi nhận văn bản điện tử; chỉ đạo và triển khai nền tảng quản lý lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm.

Từng bước hoàn thiện, phát triển chính quyền điện tử gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành trong công tác y tế, cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan trong toàn tỉnh Bắc Giang hoàn thiện nền tảng xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh.

Các cơ sở khám, chữa bệnh duy trì hệ thống cấp số tự động và thông tin hiển thị trên màn hình LCD tạo thuận tiện cho người bệnh khi chờ đến lượt khám chữa bệnh; tuyên truyền thông tin sức khỏe phục vụ cho người dân tiến tới bệnh án điện tử... Ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh đến tất cả trạm y tế xã, phường, thị trấn. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã được lắp đặt đường truyền internet để khai thác thông tin và thực hiện liên thông phần mềm quản lý khám chữa bệnh với trung tâm y tế.

 

7 bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến nay, địa phương này đã triển khai 7 bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng giải pháp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trong chẩn đoán hình ảnh và phần mềm Y tế cơ sở theo Quyết định 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 về Quy định về xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Sở Y tế Bắc Giang cũng đang duy trì hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân; 2 bệnh viện thí điểm (Đa khoa tỉnh, Sản Nhi) bệnh án điện tử (EMR) đang trong quá trình triển khai.

Hệ thống giao ban trực tuyến với 13 điểm cầu (Sở Y tế, 9 trung tâm y tế tuyến huyện, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Phổi) phục vụ các cuộc họp giao ban trực tuyến của ngành, các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết; và 01 hệ thống trực tuyến Viettel hỗ trợ trong công tác khám chữa bệnh.

Đặc biệt, các cơ sở y tế tại tỉnh Bắc Giang đã kết hợp sử dụng chữ ký số, thực hiện 100% việc gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống thư điện tử theo đúng quy định (trừ văn bản mật, văn bản quy định gửi kèm bản giấy).

100% lãnh đạo có chữ ký số và sử dụng chữ ký số để ký phát hành văn bản trên phần mềm QLVB&ĐHCV theo quy định. 100% các thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ được giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và giải quyết đúng quy trình, góp phần minh bạch việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở, không có hồ sơ chậm muộn.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện Sở đang chỉ đạo các đơn vị tập trung cao phát triển hạ tầng công nghệ thông tin. Trong đó phát triển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế hướng đến hạ tầng dùng chung của tỉnh, đặc biệt là tại các cơ sở khám, chữa bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Sở Y tế. Triển khai trung tâm điều hành y tế thông minh tại Sở Y tế.

Thông qua những giải pháp trên giúp người dân tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận lợi, ít tốn kém, an toàn, không cần phải đến bệnh viện khi không thật sự cần thiết, giảm tập trung đông người tại các cơ sở y tế nhất là khi có dịch bệnh, hạn chế chuyển tuyến, giảm quá tải tại bệnh viện tuyến trên, tạo niềm tin cho người dân với chất lượng khám, chữa bệnh của y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số còn là cơ hội cho cán bộ y tế tại các cơ sở tuyến dưới được tiếp cận, học hỏi kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ của các chuyên gia, bác sĩ tuyến đầu.

N. Huyền