Ông Hiệu cho biết, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, toàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động, dịch vụ để hình thành nền y tế thông minh.

Theo đó, mục tiêu ngành đặt ra là đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; các cơ sở y tế thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại các trung tâm y tế tuyến huyện và bệnh viện tuyến tỉnh.

100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, trong đó có thiết bị di động. Cơ sở bán lẻ thuốc cập nhật dữ liệu mua, bán thuốc trên phần mềm quản lý và kết nối cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

Để đạt được mục tiêu, ngay từ những tháng đầu năm 2021, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều kế hoạch với nhiều biện pháp triển khai.

 

Kết quả, đến cuối tháng 9 năm 2012, 7 bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng giải pháp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ trong chẩn đoán hình ảnh và phần mềm Y tế cơ sở theo Quyết định 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 Quy định về xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Sở Y tế Bắc Giang cũng đang duy trì hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân; 2 bệnh viện thí điểm (Đa khoa tỉnh, Sản Nhi) Bệnh án điện tử (EMR) đang trong quá trình triển khai.

Đáng lưu ý, các cơ sở y tế tại tỉnh Bắc Giang đã kết hợp sử dụng chữ ký số, thực hiện 100% việc gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống thư điện tử theo đúng quy định.

Được biết trong thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch số 68/KH-SYT ngày 19/5/2021 về thực hiện triển khai giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y tế tại các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

N. Huyền