Mục tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2030, bệnh viện sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hoá và triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 111/NQ-TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh uỷ. Ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của bệnh viện, hình thành nền y tế thông minh với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh.

Bệnh viện,Bắc Giang,chuyển đổi số,khám chữa bệnh,khám bệnh từ xa
Người bệnh không còn phải chuyển lên tuyến trên nhờ việc triển khai đề án khám chữa bệnh từ xa tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Theo đó, bản kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025, bệnh viện tiếp tục triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; Tiếp tục hoàn thiện tư vấn khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám, chữa bệnh từ xa. Chuyển đối số thành công, triển khai bệnh án điện tử theo quỵ định tại thông tư số 46/2018/TT- BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử và triển khai thành công bệnh viện thông minh đạt mức 6 theo thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. Triển khai thành công ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tiếp tục duy trì các chỉ tiêu trong mục tiêu cơ bản giai đoạn 2021-2025.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cũng đề ra một loạt các nhiệm vụ và giải pháp.

 

Cụ thể, tập trung chuyển đổi nhận thức, tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số. Triển khai các lớp đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin y tế hàng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các sự kiện về chuyển đổi số ngành y tế nhằm cung cấp thông tin cũng như thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, cộng đồng. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch hàng năm.

Bệnh viện cũng sẽ tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai hệ thống chữ ký số, chữ ký điện tử. Trang bị đủ máy tính để bàn và các thiết bị CNTT cần thiết phục vụ cho các hoạt động chuyên môn và công tác quản lý điều hành. Phát triển các hệ thống phục vụ hoạt động y tế trên môi trường mạng.

Bệnh viện cũng sẽ phối hợp các bên liên quan xây dựng hệ thống chăm sóc sức khoẻ và phòng bệnh thông minh. Đẩy dữ liệu lên cổng Hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 90%. Phát triển các ứng dụng cung cấp tri thức phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân; Các thông tin về cơ sở y tế, bác sĩ, dịch vụ y tế trên môi trường mạng.

Đặc biệt, bệnh viện cũng xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh thông minh, triển khai hệ thống phần mềm HIS, LIS, RIS/PACS, EMR tuân thủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế bảo đảm khả năng kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối liên thông với tất cả các trang thiêt bị hiện có (máy xét nghiệm, máy chẩn đoán hình ảnh, các màn hình tương tác, các thiết bị cầm tay cá nhân, ...) trên mạng nhằm nâng cao khả năng tự động hóa.

Xây dựng “bệnh viện thông minh” đạt mức 6 theo thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử không dùng tiền mặt. Triển khai tư vấn khám chữa bệnh từ xa theo các yêu cầu tại Quyết định số 2628 Đ-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt đề án khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 và đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến. Triển khai hệ thống quản lý đơn thuốc điện tử quốc gia.

Đặc biệt để triển khai đề án khám chữa bệnh từ xa, đơn vị đã lắp đặt hệ thống máy để kết nối đảm bảo đường truyền tốt. Kết nối với các bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức…. Bệnh viện đã tham gia các buổi học trực tuyến, hội chẩn ca bệnh qua cầu truyền hình của các viện trên. Tích cực tham gia các buổi giao ban trực tuyến, hội thảo, tập huấn trực tuyến theo kế hoạch, thông báo của Sở Y tế. Đến nay, bệnh viện đã triển khai và đang dần đi vào hoàn thiện phần mềm Y tế cơ sở.

H. Anh