Sáng 13/3, tại kỳ họp thứ 13 (bất thường), HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhất trí thông qua Tờ trình số 1475/TTr-UBND (ngày 11/3/2020) của UBND TP Đà Nẵng về việc quy định chế độ hỗ trợ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Lực lượng y tế Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, đối với đề xuất của UBND TP về chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người thực hiện biện pháp cách ly y tế tại các cơ sở cách ly không thuộc Bộ Quốc phòng (gọi tắt là cơ sở cách ly), HĐND TP Đà Nẵng thống nhất mức chi 85.000 đồng/người/ngày, tương đương 03 bữa ăn/ngày (gồm bữa ăn sáng 25.000 đồng; bữa trưa và tối 30.000 đồng).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên, hiện các cơ sở cách ly thuộc Bộ Quốc phòng hỗ trợ tiền ăn với mức 57.000 đồng/người/ngày (bằng tiền ăn cơ bản của bộ binh). Đồng thời Bộ Quốc phòng sử dụng nguồn lực sẵn có tại đơn vị như nhân lực, nguyên vật liệu để cung cấp bữa ăn tập trung tại nơi cách ly.

Trong khi đó, để cung cấp bữa ăn cho những người cách ly, các cơ sở cách ly ngoài Bộ Quốc phòng phải thuê dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh hoặc cử nhân viên y tế mua và phục vụ. Do vậy, mức hỗ trợ 85.000 đồng/ngày/người đối với trường hợp này là nhằm có sự thống nhất, đồng đều, không phân biệt giữa những người cách ly tại các cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cũng nêu rõ, mức chi hỗ trợ tiền ăn 85.00 đồng/ngày/người đối với những người thực hiện biện pháp cách ly tại các cơ sở cách ly ngoài Bộ Quốc phòng là phù hợp với giá cả thị trường hiện nay.

 

Trường hợp người cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn theo nhu cầu (nếu có) thì phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm; đồng thời việc cung cấp bữa ăn theo yêu cầu của người cách ly phải phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở cách ly.

Cùng với đó, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất với đề xuất của UBND TP, nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24h là 85.000 đồng/người/phiên trực (tăng 70.000 đồng/người/phiên trực so với mức quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg) để có sự thống nhất về mức hỗ trợ tiền ăn giữa người cách ly và người tham gia thường trực chống dịch.

Ngoài ra, HĐND TP Đà Nẵng cũng thống nhất tăng mức phụ cấp ngày thường, ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, Tết cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế dự phòng và đơn vị khám, chữa bệnh; hỗ trợ đối với lực lượng phục vụ công tác đảm bảo y tế (tiếp đón, phân loại các đối tượng cách ly, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo y tế) tại cơ sở cách ly tập trung…

HẢI CHÂU