Hà Nội,Covid-19,dương tính,F0,xét nghiệm,ca mới
Khu vực 3 ca cộng đồng không rõ nguồn lây được phát hiện vào ngày 7/10 

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.031 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.425 ca.

Về công tác tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 đến 18 giờ ngày 8/10 số mũi tiêm trong ngày là 229.765 mũi; 6.295 mũi 1; 223.470 mũi 2.

 

Các quận, huyện, thị xã tiêm được 7.105.958 mũi, trong đó có 5.100.547 mũi 1 và 2.005.411 mũi 2. Các Bệnh viện Trung ương tiêm được 1.159.840 mũi, trong đó có 792.138 mũi 1 và 367.702 mũi 2.

Như vậy tổng số tiêm được 8.265.798 mũi, trong đó: tiêm được 5.892.685 mũi 1 (đạt 97,9% dân số trên 18 tuổi và 71% tổng dân số), tiêm được 2.373.113 mũi 2 (đạt 39,4% dân số trên 18 tuổi và 28,6% tổng dân số).

N. Huyền