Trao đổi với Infonet, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong quá trình điều hành phân phối vắc xin có một số vấn đề cần chấn chỉnh nên Sở Y tế đã đưa ra quyết định này nhằm mục đích chấn chỉnh lại việc quản lý, điều hành tại một số địa phương. Việc tạm ngừng tiêm này không liên quan gì tới chất lượng vắc xin.

Bà Mai cũng cho biết, Sở Y tế chưa có văn bản yêu cầu thu hồi lô vắc xin này hay tạm ngừng tiêm Pfizer mà chỉ là thông tin chỉ đạo, điều hành. Và ngay trong chiều này lại tiếp tục việc tiêm vắc xin khi các vấn đề quản lý, điều hành được giải quyết.

Những thông tin ngừng tiêm vắc xin Pfizer do liên quan chất lượng vắc xin hay vấn đề bảo quản là hoàn toàn không chính xác.

 
vắc xin,covid,vắc xin Pfizer
Tiêm vắc xin tại TP.HCM. 

Hiện nay, tại TP.HCM, các quận huyện tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian.

Tính đến hết ngày 25/9, tổng số mũi vắc xin đã triển khai là 9.441.815 (tăng 242.022 mũi vắc xin so với ngày 24/09/2021) trong đó tổng số mũi 1 là 6.814.687 (tăng 12.693 mũi vắc xin so với ngày 24/09/2021), mũi 2 là 2.627.128 (tăng 229.329 mũi vắc xin so với ngày 24/09/2021). Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.107.266.

K.Chi