Tin tức, Đọc báo Online
Thị trường KH&CN
/

Các đơn vị kết nối KH&CN

Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu
icon
Ngày 02/9/2020, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố trực tuyến Báo cáo về xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2020, theo đó Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng 42/131 quốc gia/nền kinh tế.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị