Giai đoạn 2016 - 2020 có thể xem là giai đoạn đầu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia, với sự ra đời của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844).

Trong giai đoạn này, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST đã cơ bản được hình thành, các chủ thể trong hệ sinh thái đã tham gia một cách đầy đủ và toàn diện. Hệ thống pháp lý hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST tương đối đầy đủ, toàn diện và hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp khởi nghiệp trên nền tảng nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, khai thác tài sản trí tuệ, mô hình kinh doanh mới.

Techfest Việt Nam 2020,Techfest,Startup
Các đại biểu cùng nhau thảo luận tại Diễn đàn.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 1.400 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có 196 khu làm việc chung, 69 vườn ươm doanh nghiệp và 28 tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Số lượng quỹ đầu tư mạo hiểm coi Việt Nam là thị trường mục tiêu hoặc có hoạt động tại Việt Nam hiện nay là 108 quỹ. Trong đó, có 23 quỹ có pháp nhân Việt Nam, 23 quỹ thuần Việt. Các con số này liên tục tăng trong những năm qua thể hiện sự tham gia tích cực của hệ sinh thái.

Diễn đàn “Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” được tổ chức nhằm tìm kiếm sáng kiến, giải pháp để sớm hình thành mạng lưới không gian sáng tạo, cơ sở trợ giúp kỹ thuật, trung tâm kết nối nguồn lực và tư vấn, cung cấp dịch vụ cho ĐMST tại các cơ sở đào tạo.

Tại Diễn đàn, các đại biểu, chuyên gia tập trung thảo luận về Chính sách xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST; các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST cũng như vấn đề gắn kết giữa ĐMST và sở hữu trí tuệ; thúc đẩy hợp tác giữa các nguồn lực, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong nước, quốc tế; tăng cường mối liên kết viện – trường – doanh nghiệp, thúc đẩy sự sáng tạo từ con người và vì con người. Các chuyên gia quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm, cách thức để kết nối, thu hút mạng lưới tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, hình thành tư duy ĐMST cho thế hệ trẻ, đặc biệt đội ngũ sinh viên các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp,… để thúc đẩy hệ thống ĐMST quốc gia, trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tham dự Diễn đàn, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà Ann Mawe đã đã dẫn chứng việc Thụy Điển được xếp hạng là một trong những quốc gia đổi mới hàng đầu thế giới trong nhiều năm; năng lực đổi mới của Thụy Điển rất cao theo các so sánh quốc tế khác nhau do Ủy ban Châu Âu, Diễn đàn Kinh tế thế giới và các tổ chức uy tín khác thực hiện.

“Đây là một vị trí mà chúng tôi đang nỗ lực để duy trì, bằng cách không bao giờ hài lòng và không ngừng cải thiện. Và chúng tôi rất ấn tượng với việc Việt Nam đạt được tiến bộ nhanh chóng về đổi mới sáng tạo như được thể hiện trong Chỉ số Đổi mới toàn cầu”, bà Đại sứ bày tỏ.

Techfest Việt Nam 2020,Techfest,Startup
Bà Ann Mawe - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định, Chính phủ và các chính sách của mình là một thành tố không thể thiếu của một hệ sinh thái cho khởi nghiệp. Các chính sách đúng đắn giúp tạo ra, nâng cao chất lượng và kết nối các thành phần của hệ sinh thái, từ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đến viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh, và các nhà đầu tư cho khởi nghiệp.

Cùng với sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã hội, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam cơ bản đã được hình thành với sự tham gia đầy đủ của các chủ thể. Bước sang giai đoạn mới, hệ sinh thái cần thúc đẩy hơn nữa sự liên kết, kết nối để tận dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để có được sự kết nối chặt chẽ này không thể thiếu vai trò trung tâm của yếu tố con người, từ những cá nhân đang được giao nhiệm vụ xây dựng chính sách cho hệ sinh thái, những người hỗ trợ khởi nghiệp với lòng nhiệt huyết và sự cống hiến cho thế hệ tương lai đến những tài năng người Việt trong nước và khắp nơi trên thế giới.

 “Việt Nam trong thời kỳ dân số vàng, nguồn nhân lực dồi dào, dư địa tăng trưởng còn lớn. Nếu áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ sẽ giúp tăng trưởng nhanh, bắt kịp với thế giới. Muốn thế cần có chính sách khuyến khích được sự sáng tạo, cống hiến nhiều hơn của người dân, thu hút người tài trong và ngoài nước, ai có năng lực đều có thể cống hiến và sáng tạo, khơi dậy khát vọng dân tộc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước phát triển và thịnh vượng.” Thứ trưởng Bộ KH&CN nói.

 Nguyễn Tuân