Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa công bố các thống kê về thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020. Đại dịch đã có những ảnh hưởng phức tạp đối với cả hai phân ngành bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Dịch bệnh khiến tăng trưởng của bảo hiểm nhân thọ chậm lại

Theo IAV, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 6 tháng đầu năm 2020 đạt 55.953 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ, doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần lớn nhất thị trường, đã đạt 12.800 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, mức tăng trưởng 19% về doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 25-32% trong bảy năm liên tiếp gần đây. Nếu xét doanh thu từ hợp đồng bảo hiểm khai thác mới thì chỉ đạt xấp xỉ 17.700 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Bảo hiểm nhân thọ,Bảo hiểm,Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh thu tăng trưởng thấp do các công ty bảo hiểm phải hủy nhiều chương trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, các sự kiện bán hàng và marketing trong thời kì dịch bệnh.

Dịch bệnh khiến thu nhập khách hàng giảm, dẫn đến thanh toán phí bảo hiểm bị chậm trễ. Đồng thời gây thêm áp lực khiến tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm mới giảm tốc, điều đã được nhìn thấy từ nửa cuối năm 2018 khi các công ty tốp đầu thay đổi chiến lược hướng tới lợi nhuận hơn là thị phần. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng phí bảo hiểm sẽ chậm lại trong những năm tới.

Cũng theo IAV, doanh thu phí mới trong 6 tháng đầu năm 2020 là 17.304 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2019 (6 tháng đầu năm 2019 tăng 14,9%), mức tăng thấp nhất trong 7 năm qua.

 

Tính đến cuối tháng 4/2020, về cơ cấu doanh thu, bảo hiểm liên kết đầu tư đã tăng trưởng với tốc độ 13%, thích ứng với tình hình lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm xuống đáy trong nửa đầu năm 2020. Ngược lại, doanh thu phí mới của bảo hiểm hỗn hợp giảm mạnh 30%. Vì sản phẩm này có cam kết chia lãi tối thiểu nên giảm doanh thu phí mới có thể khiến chi phí dự phòng toán học giảm.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bất ngờ tăng vọt

Xét về khối bảo hiểm phi nhân thọ, phí bảo hiểm phi nhân thọ gốc trong 6 tháng đầu năm đạt 26.991 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tăng nhanh hơn một chút với tốc độ 7,7%.

Cụ thể, ngược với đà giảm 10% của phân khúc bảo hiểm tai nạn cá nhân và mức giảm 3% của bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tăng vọt gần 70% so với cùng kỳ năm 2019, được thúc đẩy bởi tâm lý lo âu đối với các vấn đề sức khỏe xảy ra bất ngờ. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), đây sẽ là xu hướng chính của ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong tương lai.

Bảo hiểm nhân thọ,Bảo hiểm,Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh thu bảo hiểm cháy nổ cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ lên đến 12,8% trong bối cảnh nhiều quy định mới chặt chẽ hơn về phòng cháy chữa cháy đã hoặc sẽ có hiệu lực trong năm 2020, bao gồm Nghị định 99/2020/NĐ-CP và dự thảo thông tư mới, bổ sung chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Trong khi đó, phí bảo hiểm của các sản phẩm chính khác giảm hoặc tăng trưởng kém do sự gián đoạn của các hoạt động kinh tế - xã hội tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa và bảo hiềm hàng không giảm mạnh lần lượt 11,4% và 16,1%, trong khi bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm tài sản và thiệt hại tăng nhẹ lần lượt là 4,2% và 9,5%.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nào lớn nhất thị trường Việt Nam?

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nào lớn nhất thị trường Việt Nam?

Bảng xếp hạng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thị trường về vốn điều lệ vừa có sự xáo trộn mạnh.

Ngân Giang