Công văn được ban hành ngày 12/4/2021, nêu rõ một số quy định, chính sách pháp luật về thuế liên quan đến quản lý thuế đối với giao dịch lan đột biến.

Cụ thể, căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành, trường hợp phát sinh giao dịch mua bán "lan đột biến" do doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Cục Thuế Hà Nam ra công văn quản lý thuế đối với giao dịch lan đột biến - 1

Một vụ chuyển nhượng lan đột biến 5 cánh trắng Bảo Duy với giá trị hơn 18 tỷ đồng gây xôn xao dư luận ở Hà Nam.

Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu kinh doanh thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo mức thuế suất 5%.

Trường hợp lan đột biến do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bán ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

 

Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán lan đột biến thì thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán lan đột biến đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế) thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Còn trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của hộ gia đình, cá nhân. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh giao dịch mua bán lan đột biến thuộc diện điều chỉnh của thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định về hoạt động kinh doanh với thuế suất thuế giá trị gia tăng 1% và thuế thu nhập cá nhân 0,5%.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác thì sản phẩm nông nghiệp trong trường hợp này không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 và được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.

Văn bản được ban hành trong bối cảnh gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến lan đột biến. Không ít thông tin về những giao dịch trị giá hàng chục, trăm tỷ đồng xuất hiện. Thậm chí, có hiện tượng vay nặng lãi để đầu tư lan đột biến, lừa đảo lan đột biến. Tại Hà Nam trước đó cũng xuất hiện thương vụ chuyển nhượng lan đột biến với giá trị giao dịch được cho là đến 18 tỷ đồng. Vấn đề thu thuế với các giao dịch này cũng được đặt ra. 

Vụ "chủ vườn lan đột biến “ôm” tiền tỷ": Xung quanh còn nhiều vườn vẫn giao dịch

Vụ "chủ vườn lan đột biến “ôm” tiền tỷ": Xung quanh còn nhiều vườn vẫn giao dịch

Trưa 14/4, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thông tin, vườn lan Hà Thanh thường xuyên đóng cửa mấy ngày qua, nhưng các vườn lan bên cạnh vẫn giao dịch bình thường

Theo Minh Tuyến/Dân trí