So với lãi suất ngân hàng Agirbank tháng 3/2021, biểu lãi suất ngân hàng Agribank tháng 4/2021 không có gì biến động.

Lãi suất ngân hàng,Lãi suất tiền gửi ngân hàng,Lãi suất vay ngân hàng,Lãi suất ngân hàng tháng 4/2021,Lãi suất ngân hàng Agribank 2021
Lãi suất vay ngân hàng Agribank tháng 4/2021 có gì thay đổi?

Cụ thể, lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank tháng 4/2021 mới nhất dành cho khách hàng cá nhân thấp nhất là 3,10%/năm dành cho kỳ hạn 1-2 tháng; mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng này là 5,60%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 12-24 tháng.

Ngoài ra, với kỳ hạn 3-5 tháng ngân hàng áp dụng mức lãi suất là 3,40%/năm; với kỳ hạn 6-11 tháng mức lãi suất là 4,00%/năm

Tương tự, đối với doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank tháng 4/2021 mới nhất dao động từ 3,00-3,30%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 1-3 tháng; kỳ hạn 6-11 tháng mức lãi suất là 3,70%/năm; và kỳ hạn từ 12-24 tháng mức lãi suất là 4,90%/năm.

Lãi suất ngân hàng,Lãi suất tiền gửi ngân hàng,Lãi suất vay ngân hàng,Lãi suất ngân hàng tháng 4/2021,Lãi suất ngân hàng Agribank 2021
Bảng lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank tháng 4/2021 (nguồn Agribank).
 

Ngoài lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy, mức lãi suất gửi tiết kiệm online của Agribank tháng 4/2021 cũng được giữ nguyên so với tháng 3/2021, đồng thời, mức lãi suất gửi tiết kiệm online ngân hàng Agribank cũng được niêm yết tương đương với mức lãi suất tiền gửi tại quầy.

Lãi suất ngân hàng,Lãi suất tiền gửi ngân hàng,Lãi suất vay ngân hàng,Lãi suất ngân hàng tháng 4/2021,Lãi suất ngân hàng Agribank 2021
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm online của Agribank tháng 4/2021

Song song với chương trình lãi suất tiền gửi, lãi suất vay ngân hàng Agribank tháng 4/2021 cũng không có gì biến động so với tháng trước. Cụ thể như sau:

Lãi suất ngân hàng,Lãi suất tiền gửi ngân hàng,Lãi suất vay ngân hàng,Lãi suất ngân hàng tháng 4/2021,Lãi suất ngân hàng Agribank 2021
Lãi suất vay tại ngân hàng Agribank năm 2021

PV

Lãi suất tiền gửi, lãi suất vay ngân hàng Agribank hiện nay bao nhiêu?

Lãi suất tiền gửi, lãi suất vay ngân hàng Agribank hiện nay bao nhiêu?

So với tháng 2/2021, lãi suất ngân hàng Agribank tháng 3/2021 hầu như không thay đổi. Theo đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Agribank cao nhất là 5,60%/năm; lãi suất vay ngân hàng Agribank tháng 3/2021 dao động tư 6,00% - 7,00%/năm.