sản phẩm thương hiệu
Một sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2021 ở Cà Mau.

Các sản phẩm tham gia OCOP đợt 1 năm 2021 gồm: Mắm ruốc xào của hợp tác xã (HTX) Mắm cá mào gà; Mắm cá mào gà của HTX Mắm cá mào gà; 3 sản phẩm thắt lưng, ví nam, dép nam làm từ da cá sấu của HTX DVNT thủy sản Kinh Giữa; sản phẩm chuối sấy dẻo của hộ kinh doanh Minh Quân; sản phẩm gạo sinh thái Từ Tâm của HTX sản xuất nông nghiệp thủy sản Đoàn Phát; sản phẩm nước mắm Ngọc Trân của HTX sản xuất nước mắm Ngọc Trân.

Sản phẩm đũa đước của cơ sở sản xuất Đũa Chí Nguyện; sản phẩm bánh phồng tôm của Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Kiên Cường - Năm Căn; sản phẩm nước mắm Mạch Long 400 đạm, 500 đạm của Công ty TNHH MTV SXTM XK Đại Phát; sản phẩm nước mắm Mạch Long loại 1, 2, 3 của Công ty TNHH MTV SXTM XK Đại Phát; sản phẩm dưa bồn bồn Minh Duy của hộ kinh doanh Minh Duy; sản phẩm trà xạ đen túi lọc Hùng Khánh của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Hùng Khánh; sản phẩm cá khô bổi Ba Đức của hộ kinh doanh Ba Đức.

 

Sau khi phân tích, trao đổi, thống nhất các nội dung hồ sơ dự thi sản phẩm OCOP của các chủ thể, Tổ Tư vấn đã đánh giá, chấm điểm sơ bộ sản phẩm OCOP của các chủ thể. Trên cơ sở nhận xét, đánh giá của Tổ Tư vấn, Chi cục Phát triển nông thôn sẽ tham mưu văn bản gửi đến các địa phương và các chủ thể biết để hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh xem xét.

Năm 2020, tỉnh Cà Mau có 33 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 3 sản phẩm OCOP 4 sao, còn lại 3 sao. Kế hoạch năm 2021, tỉnh sẽ có thêm 30 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Thảo Nguyên