Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dựa trên số năm đã đóng BHXH. Theo đó, cứ mỗi năm được tính bằng: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; và 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Theo Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định theo công thức sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014).

Trong đó: Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1 - 6 tháng được tính là ½ năm; từ 7 - 11 tháng được tính là 1 năm. Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính như sau:

(Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng BHXH = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 

Theo Điều 2 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH, mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau:

mức điều chỉnh tiền lương BHXH bắt buộc
Mức điều chỉnh tiền lương hàng năm đối với BHXH bắt buộc.
Mức điều chỉnh tiền lương BHXH tự nguyện
Mức điều chỉnh hàng năm của BHXH tự nguyện.

Theo đó, mức hưởng BHXH một lần của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm được tính bằng 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH. Mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trên đây là chi tiết cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần. Người lao động có thể căn cứ vào thời gian đóng cũng như mức lương đóng BHXH của mình để tính chính xác số tiền BHXH 1 lần được nhận.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13, người lao động được rút bảo hiểm xã hội 1 lần khi thuộc một trong các trường hợp:
1. Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;
2. Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (đối với lao động nữ hoạt động ở xã, phường, thị trấn);
3. Ra nước ngoài để định cư;
4. Đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
5. Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu;
6. Tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

 PV

Thu nhập 20 triệu đồng/tháng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Cách tính thuế TNCN mới nhất

Thu nhập 20 triệu đồng/tháng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Cách tính thuế TNCN mới nhất

Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công khoảng 20 triệu/tháng. Với mức thu nhập này thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới như thế nào?