Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-BTTTT ngày 04/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh lý xe ô tô của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-PTTH&TTĐT ngày 16/9/2021 của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-PTTH&TTĐT ngày 04/10/2021 của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc thanh lý tài sản công theo hình thức bán đấu giá;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-PTTH&TTĐT ngày 09/11/2021 của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá tài sản thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 31A – 4405.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện thẩm định giá tài sản thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 31A-4405 như sau:

1. Đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần dịch vụ tài chính và thẩm định giá tài sản Việt Nam.

 

- Địa chỉ: Số 19, ngõ 402 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá - mã số 363/TĐG ngày 14/1/2020 của Bộ Tài chính.

- Tổng kinh phí là: 3.000.000đ (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) Đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 11,12/2021.

2. Đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ tài chính và thẩm định giá tài sản Việt Nam sau khi nhận thông báo này, liên hệ với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để có kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 11/11/2021 đến 15/11/2021. (Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại của đơn vị: 024 39448035)

Nguồn: Cục PTTH&TTĐT