thương hiệu quốc gia
Giai đoạn 2018-2020, Kiên Giang có 18 sản phẩm OCop đạt từ 3 sao trở lên... (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang về kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Ocop giai đoạn 2018 – 2020, tỉnh có 18 sản phẩm Ocop ở 6 huyện, thành phố đạt 3 sao trở lên, vượt 3,6 lần so với mục tiêu. Trong đó, có 10 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 8 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Đã có 11 chủ thể có sản phẩm được công nhận Ocop, trong đó có 7 hộ sản xuất kinh doanh, 2 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã.

Về cơ cấu sản phẩm theo nhóm, có 9 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, 5 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ - trang trí, 3 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống và 1 sản phẩm thuộc nhóm thảo dược.

 

6 tháng đầu năm 2021, có 12/15 huyện, thành phố đã tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp huyện cho 57 sản phẩm của 27 chủ thể tham gia. Bao gồm 9 công ty, 6 hợp tác xã, 12 hộ sản xuất kinh doanh; trong đó, có 38 sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, 13 sản phẩm ngành thủ công mỹ nghệ - trang trí, 6 sản phẩm thuộc ngành đồ uống.

Sau khi tiếp nhận được hồ sơ của 57 sản phẩm Ocop, Tổ giúp việc đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop của tỉnh đã tổ chức họp để kiểm tra hồ sơ và đánh giá sơ bộ các sản phẩm, kết quả hồ sơ của 57 sản phẩm cơ bản đảm bảo điều kiện theo quy định.

Sau khi được đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản phẩm Ocop các chủ thể đã tích cực nâng cấp, cải  tiến mẫu mã, chất lượng cho các sản phẩm để được nâng cấp giấy chứng nhận sao trong thời gian tới. Tỉnh cũng hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá các sản phẩm với nhiều hoạt động khác nhau. Đây là động lực lớn cho các chủ thể nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, đồng thời tạo sự lan tỏa để chương trình này triển khai mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thảo Nguyên