sản phẩm thương hiệu
Nhiều sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng.

Theo đó, 31 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng chương trình OCOP thuộc 3 nhóm ngành: Hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, đồ uống của các hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiêu biểu như 11 sản phẩm điêu khắc gỗ của nghệ nhân Hoàng Doãn Sơn đến từ xã Tân Phú; sản phẩm miến dong làng So, xã Cộng Hòa của hộ sản xuất Vương Đắc Thỏa; sản phẩm thịt gà đen H'mông của Hợp tác xã Chăn nuôi Yên Hòa Phú, xã Đông Yên; sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng MinMin của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dinh dưỡng MinMin Việt Nam (xã Cấn Hữu)...

Việc đánh giá các sản phẩm được địa phương thực hiện trên cơ sở bảo đảm tính công bằng, khách quan, chính xác theo đúng các tiêu chí quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

 

Để hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng, huyện đã hỗ trợ các chủ thể thuê tư vấn để hoàn thiện hồ sơ tham gia dự thi sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, năm 2021, huyện Quốc Oai đã tổ chức 2 đợt tập huấn cho 50 chủ thể giới thiệu về chương trình OCOP, các quy trình chuẩn bị hồ sơ thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm; Hỗ trợ các đơn vị đã và đang tham gia chương trình OCOP những hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

31 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP của huyện Quốc Oai đều đủ tiêu chí để đề nghị UBND Thành phố xét công nhận sản phẩm OCOP năm 2021, trong đó có 6 sản phẩm đạt 3 sao và 25 sản phẩm đạt 4 sao.

Thảo Nguyên