thương hiệu quốc gia
Một sản phẩm Ocop ở Kiên Giang.

Theo đó, toàn tỉnh Kiên Giang có 57 sản phẩm thuộc cách ngành hàng thực phẩm, đồ uống, đồ mỹ nghệ của các địa phương tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021.

Theo lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, đến nay tỉnh đã có 13/15 huyện, thành phố tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, với 29 chủ thể tham gia.

Trong đó, có 9 chủ thể là công ty, 6 hợp tác xã, 14 hộ sản xuất kinh doanh. Về sản phẩm của các chủ thể tham gia, có 40 sản phẩm thuộc ngành thực phẩm; 13 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang trí; 6 sản phẩm ngành đồ uống...

 

Cụ thể, các sản phẩm thuộc ngành thực phẩm gồm:9 sản phẩm khô các loại, 8 sản phẩm nước mắm, 4 sản phẩm chả, 4 sản phẩm làm từ khóm, 4 sản phẩm tiêu đen, 3 sản phẩm mắm cá, còn lại là sản phẩm gạo, chế biến từ gạo (cốm Bibo), cua biển, hải sản đông lạnh, xoài, khoai lang, trà túi lọc, mật ong.

Sản phẩm thủ công, mỹ nghệ có 3 sản phẩm là tranh ảnh, còn lại là sản phẩm từ cỏ bàng. Sản phẩm đồ uống chủ yếu là rượu chế biến từ trái sim, nho rừng, nếp,…

Qua việc đánh giá, xem xét hồ sơ, toàn tỉnh Kiên Giang có 57/59 sản phẩm đạt yêu cầu cũng như đủ điều kiện để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đợt 1 năm 2021.

Trước đó, tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2021-2025, tổ chức đánh giá, cấp giấy công nhận và phát triển ít nhất 120 sản phẩm mới và hiện có (bình quân 8 sản phẩm/huyện, thành phố/năm) đạt 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 25 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm 5 sao cấp tỉnh.

Thảo Nguyên