sản phẩm thương hiệu
Một sản phẩm OCOP ở Lâm Đồng được nâng hạng 4 sao.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng OCOP tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lâm Đồng đợt 1 - năm 2021. Kết quả có 8 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP tỉnh.

Tính đến ngày 30/9, Hội đồng OCOP tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đánh giá, phân hạng 131 hồ sơ sản phẩm OCOP của cấp huyện. Kết quả, về sản phẩm có 131 sản phẩm được giấy chứng nhận. Trong đó, số lượng sản phẩm được quyết định và cấp

giấy chứng nhận 3 sao là 58 sản phẩm; 4 sao là 66 sản phẩm; 5 sao là 7 sản phẩm.

 

Trong số đó có 3 sản phẩm đạt 3 sao năm 2019, nâng cấp lên 4 sao năm 2020.

Cụ thể, 2 sản phẩm của Công ty TNHH rau hoa Song Bill (Đông trùng hạ thảo sợi sấy khô, Đông trùng hạ thảo con nhộng tằm); 1 sản phẩm của HTX thương mại dịch vụ và chế biến Lê Gia (hạt điều rang muối Lê Gia).

Tham gia Chương trình có 75 chủ thể; cơ cấu chủ thể có sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cụ thể. Chủ thể là Hợp tác xã với 19 chủ thể; chủ thể là doanh nghiệp có 43 chủ thể; chủ thể là cơ sở, hộ cá thể 12 chủ thể; chủ thể là tổ hợp tác là 1 chủ thể.

Có 5/6 nhóm sản phẩm tham gia chương trình. Nhóm thảo dược 21 sản phẩm; nhóm thực phẩm 62 sản phẩm; nhóm đồ uống 45 sản phẩm; nhóm trang trí, nội thất 2 sản phẩm; nhóm vải, may mặt 1 sản phẩm.

Thảo Nguyên