tin tức Bắc Giang,thưởng Tết 2022

Sở LĐTBXH Bắc Giang cho biết, báo cáo về kế hoạch thưởng Tết Âm lịch của 279 doanh nghiệp gửi đến Sở LĐTBXH cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất là gần 228 triệu đồng/người thuộc về Công ty TNHH Fugiang (Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải), KCN Vân Trung. 

Tiếp theo là Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG với mức thưởng cao nhất là 115 triệu đồng và Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology thưởng cao nhất là 101 triệu đồng. 

Ngoài ra, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

 

Cũng theo Sở LĐTBXH Bắc Giang, tính đến thời điểm này, mức bình quân của thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 5,2 triệu đồng, tăng 200 nghìn đồng/người so với dịp Tết năm trước. Trong đó có 21 DN có mức thưởng bình quân dưới 1 triệu đồng/người; 12 DN thưởng từ 1 triệu đồng đến dưới 1,5 triệu đồng/người; 139 DN thưởng từ 1,5 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng/người; 96 DN thưởng từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng/người; 11 DN thưởng từ 10 triệu đồng/người trở lên.

Thưởng Tết Dương lịch 2022

Trong tổng số 189 doanh nghiệp có kế hoạch chi thưởng thì mức cao nhất thuộc về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang, TP Bắc Giang (người được thưởng cao nhất tại Công ty là 30,6 triệu đồng); thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Cũng theo báo cáo của 304 DN đang sử dụng hơn 194 nghìn lao động trong tỉnh, tiền lương bình quân chung năm 2021 là 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,8% so với năm 2020. Qua kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo của các DN, đến thời điểm này, không có DN nào nợ lương của người lao động trong năm 2021.

Thưởng Tết Dương lịch 2022: Ngân hàng nhỏ lên tiếng sớm, ngân hàng lớn im lìm

Thưởng Tết Dương lịch 2022: Ngân hàng nhỏ lên tiếng sớm, ngân hàng lớn im lìm

Theo thống kê đến 30/12/2021, đã có khoảng trên 10 ngân hàng chi thưởng Tết Dương lịch 2022 cho cán bộ nhân viên.