sản phẩm thương hiệu
Huyện Trực Ninh (Nam Định) đánh giá, phân hạng 10 sản phẩm OCOP. (Ảnh: CTTĐT Trực Ninh)

Theo Văn phòng Điều phối NTM huyện Trực Ninh (Nam Định), chiều 15/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 huyện Trực Ninh đã tổ chức họp đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021.

Theo đó, có 10 sản phẩm của 5 cơ sở sản xuất tham gia đánh giá, phân hạng. Cụ thể gồm: HTX sản xuất và kinh doanh dịch vụ Việt Tiến - xóm 11, xã Trực Tuấn với 1 sản phẩm Bộ giỏ đóng hoa quả mây tre đan Việt Tiến; Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn - xóm Bắc Phong, xã Việt Hùng có 3 sản phẩm gồm Gạo sạch Quỳnh Thanh 999, Gạo sạch Quỳnh Thanh ST25; Gạo sạch Quỳnh Thanh Bắc Thơm số 7

 

Doanh nghiệp tư nhân rượu Bằng Khanh ở xóm 23, xã Trực Hùng có 3 sản phẩm gồm rượu nếp cổ truyền men bắc, rượu chắt và rượu đòng đòng lúa non; Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Toán ở TDP Đạo Đường, thị trấn Ninh Cường có 1 sản phẩm là gạo mộc Hương Tâm; Hộ kinh doanh Trần Văn Phúc ở TDP Đạo Đường, thị trấn Ninh Cường có 2 sản phẩm gồm nước mắm cáy Ninh Cường và mắm cáy đặc Ninh Cường. 

Sau khi tiến hành rà soát, chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP, các thành viên trong Hội đồng đánh giá các sản phẩm tham gia đạt từ 57 đến 73 điểm, tương đương 3 - 4 sao.

Trong thời gian tới, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Trực Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm để trình UBND tỉnh Nam Định tổ chức đánh giá, phân hạng cấp tỉnh theo quy định.

Thảo Nguyên