Phú Thọ là vùng có nhiều nông sản mang tính đặc trưng, đặc sản với lợi thế để triển khai chương trình OCOP như: Bưởi Đoan Hùng, chè xanh, thịt chua Thanh Sơn, gà cựa Tân Sơn, chuối phấn vàng, hồng không hạt (hồng Gia Thanh), gạo nếp Gà Gáy, khoai tầng vàng...

Đến nay, tỉnh Phú Thọ có 52 sản phẩm của 29 chủ thể được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh với 18 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 32 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Phú Thọ,sản phẩm ocop
Hội chợ nông sản OCOP Phú Thọ năm 2020.
 

Sản phẩm OCOP sau khi được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu và tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, đủ điều kiện vào các siêu thị, hệ thống phân phối hiện đại; giá bán sản phẩm cao hơn so với trước bình quân từ 15-20%, qua đó các chủ thể quan tâm đầu tư tăng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế, nhất là các sản phẩm đã có thương hiệu như: Bưởi Đoan Hùng, Chè (Đá Hen, Long Cốc), Mì gạo Hùng Lô, Thịt chua Thanh Sơn....

Chương trình OCOP được triển khai thực hiện tạo làn gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn, chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; tạo đà thúc đẩy và nâng cao năng lực của các chủ thể, nhất là khu vực HTX, Tổ hợp tác trong tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông sản đặc sản, đặc trưng của từng địa phương. Thông qua việc tiêu chuẩn hóa sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá và phát triển thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn và là giải pháp quan trọng để thực hiện có kết quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 282 sản phẩm OCOP, trong đó tiêu chuẩn hóa, phát triển 228 sản phẩm chủ lực, đặc sản, đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa đạt tiêu chuẩn, chất lượng được chứng nhận đạt chuẩn OCOP từ hạng 3 sao trở lên, gồm 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao- sản phẩm quốc gia, 75 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 142 sản phẩm đạt hạng 3 sao - sản phẩm cấp tỉnh.

PV