thương hiệu quốc gia
Quảng Nam đánh giá, phân hạng 35 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021. (Ảnh: CCPTNT Quảng Nam)

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021; sau khi rà soát hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở, có 35 sản phẩm OCOP đủ điều kiện đánh giá, phân hạng đợt 1 năm 2021.

Theo đó, ngoài thực hiện theo Bộ tiêu chí quy định, Hội đồng đã ban hành quy chế đánh giá phân hạng với những yêu cầu rõ hơn, chặt chẽ hơn như các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, kiểm tra cơ sở. Đặc biệt, năm 2021 Hội đồng đánh giá sẽ thực hiện đọc hồ sơ, chấm điểm được thực hiện trên máy tính để giảm thiểu số lượng hồ sơ chủ thể nộp về,  thành viên Hội đồng chủ động trong đọc và nghiên cứu các hồ sơ. Từng thành viên Hội đồng sẽ chấm điểm độc lập thông qua bảng điểm excel trên máy tính và được thực hiện công khai cả trực tiếp và trực tuyến đảm bảo kết quả khách quan, minh bạch.

 

Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục phát huy tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, khoa học, thực hiện theo đúng quy chế đánh giá sản phẩm đã ban hành vì một chương trình OCOP Quảng Nam ngày càng phát triển đúng với tinh thần “OCOP Quảng Nam - Chất lượng là hàng đầu”; “sản phẩm ocop, sản phẩm địa phương vươn ra toàn cầu”.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, tính đến cuối năm 2020, Quảng Nam có 206 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó, có 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 27 sản phẩm 4 sao và 179 sản phẩm 3 sao.

Thảo Nguyên