thương hiệu quốc gia
Nhiều sản phẩm OCOP ở Quảng Ngãi đã được chứng nhận... (Ảnh minh họa)

Hội nghị đã tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cho 15 sản phẩm của 4 huyện, thành phố.

Cụ thể, huyện Nghĩa Hành có 4 sản phẩm gồm chuối ngự, bưởi da xanh, chôm chôm, sầu riêng.

Thành phố Quảng Ngãi có 6 sản phẩm gồm cá cơm rim, cá đét rim, bí đao, dưa leo, rau diếp cá, mè xửng.

Huyện Mộ Đức có 4 sản phẩm gồm bánh mè ngọt, bán mè mặn, rượu sim, rượu nếp bách nhật và huyện Bình Sơn có 1 sản phẩm là tinh bột nghệ.

 

Các sản phẩm được đánh giá, phân hạng OCOP tỉnh lần này đều là các sản phẩm mang tính đặc trưng của từng vùng miền, đã khẳng định được chất lượng cũng như thương hiệu ở các địa phương.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thảo luận, đánh giá và phân hạng từng sản phẩm để công nhận sản phẩm OCOP.

Năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi đã có 31 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Trong đó, có 29 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ khắc phục tồn tại, nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm. Mục tiêu trong năm 2021, toàn tỉnh sẽ chuẩn hóa và công nhận khoảng 40-50 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Với việc các sản phẩm OCOP chất lượng sẽ là động lực tạo lợi thế cạnh trang, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và t iêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động.

Trước đó, tỉnh cũng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2030 sẽ hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa khoảng 100 sản phẩm, dịch vụ nông thôn hiện có và phát triển mới 7 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP. Cùng với đó, phát triển mới ít nhất 14 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; đảm bảo cho chu trình OCOP được vận hành một cách tự động, tự giác trở thành một phong trào thi đua khởi nghiệp mạnh mẽ; có đội ngũ cán bộ, chuyên gia được chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả.

Thảo Nguyên