sản phẩm thương hiệu
Chè tôm nõn của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt là một trong hai sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao.

Với mục tiêu đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cấp tỉnh năm 2021 cho các sản phẩm có tiềm năng đạt từ 3 sao trở trên do cấp huyện đề nghị, trong đợt đánh giá lần này toàn tỉnh Thái Nguyên có 85 sản phẩm thuộc 9 huyện, thành phố và thị xã.

Trong đó, gồm các sản phẩm tiêu biểu như: Chè, miến, gạo, nấm hương, giò hươu, nem bùi, dầu thực vật…

Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh sẽ tổ chức chấm điểm, xếp hạng các sản phẩm từ ngày 5/10 đến ngày 30/10/2021.

 

Để có kết quả chính xác, khách quan, Hội đồng sẽ thảo luận, đánh giá hồ sơ và chấm điểm từng sản phẩm theo các tiêu chí như tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng của sản phẩm; chỉ tiêu cảm quan; dinh dưỡng; tính độc đáo... Đồng thời, kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, phân tích mẫu sản phẩm.

Sau khi có kết quả, Hội đồng sẽ đề nghị UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP năm 2021 và tiến hành trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên diễn ra vào đầu tháng 11.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, đây là năm thứ 3, Sở tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP.

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 76 sản phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 sao và 2 sản phẩm đạt hạng 5 sao là chè tôm nõn của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt và miến Việt Cường của Hợp tác xã Miến Việt Cường. Kết quả này là sự ghi nhận những nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để nâng cao giá trị nông sản, tạo dựng thương hiệu; đồng thời, mở ra nhiều cơ hội tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng, phát triển thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực của nông nghiệp địa phương.

Thảo Nguyên