BHXH 2022,người lao động nước ngoài

Việc tăng lương tối thiểu vùng 2022 có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây kéo theo tiền lương tháng đóng BHXH 2022 cho người lao động là người nước ngoài cũng có sự thay đổi.

Vậy đối với người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam sẽ có mức đóng BHXH bắt buộc năm 2022 như thế nào? 

Đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi tham gia BHXH bắt buộc, trước đó chỉ phải đóng 1,5% vào quỹ BHYT, người sử dụng lao động sẽ đóng 3% vào quỹ ốm đau thai sản.

Căn cứ, theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Thông báo 4447/TB-BHXH ngày 22/12/2021, từ ngày 01/01/2022, người lao động là công nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia các chế độ bảo hiểm gồm: ÔĐ-TS; BHTNLĐ-BNN; HT-TT mức đóng được quy định giống với mức đóng của người lao động Việt Nam.

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam năm 2022 cụ thể như sau:

Đối với người lao động:

- Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT-TT): 8%

- Bảo hiểm y tế (BHYT): 1,5%

 

Đối với người sử dụng lao động:

- Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT-TT): 14%

- Quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS): 3% 

- Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN): 0,5% hoặc 0,3% 

- Bảo hiểm y tế (BHYT): 3%

Ngoài ra, từ ngày 1/7/2022 – 30/9/2022, người sử dụng lao động sẽ phải đóng 0,5% mức đóng vào quỹ TNLĐ-BNN cho người lao động nước ngoài. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành mới đây quy định mức lương tối thiểu vùng 2022. Từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiếu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng thêm 6%.
Việc tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 cụ thể như sau:
- Vùng I là 4.680.000 đồng/tháng (tăng 260.000 đồng);
- Vùng II là 4.160.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng);
- Vùng III là 3.640.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng);
- Vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

 PV

Mức đóng BHXH của người lao động tại các doanh nghiệp thay đổi như thế nào từ ngày 1/7/2022?

Mức đóng BHXH của người lao động tại các doanh nghiệp thay đổi như thế nào từ ngày 1/7/2022?

Việc tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 sẽ dẫn đến tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động cũng sẽ tăng theo. Vậy mức đóng BHXH của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam từ ngày 1/7/2022 sẽ điều chỉnh như thế nào?