Quyết toán thuế TNCN,Thuế TNCN 2020,Người nộp thuế
Năm điểm mới trong quyết toán thuế TNCN năm 2020 người nộp thuế cần biết (ảnh minh họa).

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 về trách nhiệm, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế (QTT), đối với trường hợp cá nhân phải thực hiện QTT thu nhập cá nhân (TNCN) là: Có số thuế phải nộp thêm (trừ trường hợp số thuế nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống); có số thuế nộp thừa; có đề nghị hoàn thuế.

Để tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế (NNT) trong việc thực hiện kê khai, quyết toán, nộp thuế TNCN trong kỳ QTT năm 2020, NNT cần nắm 5 điểm mới dưới đây để có thể dễ dàng thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đúng pháp luật, tránh tình trạng đi lại mất thời gian:

Thời gian áp dụng mức giảm trừ gia cảnh

Theo quy định thì thời gian áp dụng mức giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN năm 2020 sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Theo đó, với bản thân NNT là 11 triệu đồng/tháng, với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Quyết toán thuế TNCN như thế nào khi phát sinh thêm số thuế phải nộp?

Khi quyết toán mà có phát sinh số thuế phải nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống thì không phải quyết toán và không phải nộp số thuế thiếu này.

Khi nào kết thúc thời gian kê khai quyết toán thuế TNCN?

Những năm trước đây, đối với cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế thì hạn chót cho việc kê khai quyết toán thuế TNCN là ngày cuối cùng của tháng 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

 

Tuy nhiên năm 2020, việc kê khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế có thể kéo dài đến ngày 30/4/2021. Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ QTT đã được kéo dài thêm 1 tháng so với quy định trước đây nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho NNT.

Có thể nộp thuế điện tử không?

Trường hợp NNT đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì NNT có thể thực hiện khai và nộp thuế trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (không phải nộp hồ sơ giấy).

Đây là một tiện ích mà cơ quan thuế cung cấp cho NNT từ kỳ QTT TNCN năm 2020, nhằm mục đích cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho NNT không phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN như những năm trước đây.

Để có thể khai và nộp thuế điện tử, trước hết NNT được cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Sau đó, NNT đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử; hoặc NNT đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; hay đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Những ai được ủy quyền QTT TNCN?

Các trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập QTT theo quy định. Cụ thể, các trường hợp được ủy quyền QTT TNCN: cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động; cá nhân có thu nhập một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%; cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới.

Đối với tổ chức chi trả thu nhập, thời hạn nộp hồ sơ QTT chậm nhất là ngày cuối cùng của NNT chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì có thể: khai qua ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK); nộp hồ sơ giấy qua đường bưu điện sau khi đã gửi file dữ liệu trên website: http://thuedientu.gdt.gov.vn.

PV

Thu nhập 20 triệu đồng/tháng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Cách tính thuế TNCN mới nhất

Thu nhập 20 triệu đồng/tháng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Cách tính thuế TNCN mới nhất

Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công khoảng 20 triệu/tháng. Với mức thu nhập này thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới như thế nào?